Οι φοιτητές του τμήματος Φυσικοθεραπείας (ΔΙ.ΠΑ.Ε) που θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους χωρίς ΕΣΠΑ από 01/06/2024 έως 30/09/2024 παρακαλούνται να συμπληρώσουν την παρακάτω αίτηση και να την αποστείλουν στο email της γραμματείας: info@phys.ihu.gr να την προσκομίσουν οι ίδιοι από ώρα: 10:00-13:00 στη γραμματεία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Οι φοιτητές του τμήματος Φυσικοθεραπείας (ΔΙ.ΠΑ.Ε) που θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους χωρίς ΕΣΠΑ από 01/06/2024 έως 30/09/2024 παρακαλούνται να συμπληρώσουν την παρακάτω αίτηση και να την αποστείλουν στο email της γραμματείας: info@phys.ihu.gr να την προσκομίσουν οι ίδιοι από ώρα: 10:00-13:00 στη γραμματεία.

Ενημέρωση όλων των φοιτητών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος για την δωρεάν είσοδο στην Διεθνή Έκθεση ψηφιακού μετασχηματισμού, τεχνολογίας και καινοτομίας BEYOND 2024

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ενημέρωση όλων των φοιτητών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος για την δωρεάν είσοδο στην Διεθνή Έκθεση ψηφιακού μετασχηματισμού, τεχνολογίας και καινοτομίας BEYOND 2024

Δεν υπάρχουν περισσότερες ανακοινώσεις για εμφάνιση