Κατάθεση Πτυχιακών Εργασιών

Η κατάθεση των πτυχιακών εργασιών θα γίνει στην γραμματεία του Τμήματος το χρονικό διάστημα από 8/4/2024 εως 12/4/2024

Παρακαλούνται οι φοιτητές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει την πτυχιακή τους εργασία να την καταθέσουν στην γραμματεία (θυρίδα ή ταχυδρομικά στην διεύθυνση Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΔΙΠΑΕ Σίνδος Θεσσαλονίκης ΤΚ 57400)

  1. την συνημμένη αίτηση
  2. αντίγραφο (1)της πτυχιακής τους εργασίας σε έντυπη μορφή
  3. αντίγραφο της πτυχιακής τους εργασίας σε ηλεκτρονική μορφή (cd ή usb )

Η εξέταση των πτυχιακών εργασιών θα πραγματοποιηθεί το διάστημα από 15/4/2024 εως 19/4/2024