Μέλη ΔΕΠ

  1. Αποστόλου Θωμάς, Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσικά Μέσα Αποκατάστασης

  • Καλλίστρατος Ηλίας, Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Κλινική Άσκηση Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV

  • Κούτρας Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσικοθεραπεία σε Παθήσεις και Κακώσεις του Μυοσκελετικού Συστήματος

  • Ιακωβίδης Πάρης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Κλινική Φυσικοθεραπεία στην Δευτερογενή πρόληψη πτώσεων ηλικιωμένων ασθενών

  • Χαλκιά Άννα, Επίκουρη Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο: Κλινική Φυσικοθεραπευτική Αποκατάσταση Σε Παθήσεις Και Κακώσεις Του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος