Μέλη ΕΔΙΠ

  1. Βαρσαμίδου Ευτέρπη

Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσιολογία

2. Χατζηπροδρομίδου Ιωάννα

Γνωστικό Αντικείμενο: Επιδημιολογία, Υγιεινή, Λοιμώδη και Αναδυόμενα Νοσήματα στη Φυσικοθεραπεία