Κατατακτήριες εξετάσεις

Αιτήσεις  για τις κατατακτήριες εξετάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην γραμματεία του τμήματος Φυσικοθεραπείας  1-15 Νοεμβρίου 2023 (email: info@phys.ihu.gr).

Απαραίτητα δικαιολογητικά: 1) συνημμένη αίτηση, 2) αντίγραφο πτυχίου

Οι κατακτήτριες εξετάσεις θα διεξαχθούν τον Δεκέμβριο του 2023 και το πρόγραμμα έχει ως ακολούθως:

Δευτέρα 4/12/2023  Ανατομία

Τετάρτη 6/12/2023 Φυσιολογία

Παρασκευή 8/12/2023 Α Βοήθειες