ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2023-24

Οι φοιτητές που δήλωσαν ηλεκτρονικά την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας για το εαρινό εξάμηνο 2023-24, να δηλώσουν τον επιβλέποντα Καθηγητή και το ενδεικτικό θέμα της εργασίας τους στο αρχείο ΔΗΛΩΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ που βρίσκεται στο νεο Moodle (https://exams-phym.the.ihu.gr/) και στο μάθημα ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του 8ου εξαμήνου. Η δήλωση είναι υποχρεωτική και το πρόγραμμα υποστήριξης – εξέτασης των πτυχιακών εργασιών θα προκύψει από τις δηλωμένες εργασίες, χωρίς καμία εξαίρεση.

Ο υπεύθυνος πτυχιακών εργασιών

Πάρης Ιακωβίδης