ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Τα μαθήματα της κας Χατζηπροδρομίδου για αύριο ημέρα Τετάρτη 3/4/2024, αναβάλλονται λόγω ασθένειας της διδάσκουσας.