Χαιρετισμός προέδρου

Αγαπητοί επισκέπτες, φοιτητές-τριες,

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας, της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, σας καλωσορίζει στην ανανεωμένη ιστοσελίδα του.

Η αναβάθμιση της ποιότητας της διαδικτυακής μας επικοινωνίας έχει σαν σκοπό την ανάδειξη του ιστορικού Τμήματός μας (έναρξη λειτουργίας το 1974 ως Τμήμα των ΚΑΤΕ), που από το 2019 λειτουργεί ως Πανεπιστημιακό Τμήμα.

Ως το Τμήμα με την υψηλότερη βάση εισαγωγής στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, προσφέρει και τους τρεις κύκλους σπουδών (Προπτυχιακός, Μεταπτυχιακός, Διδακτορικός), με υψηλής ποιότητας και επικαιροποιημένες σπουδές αλλά και επιστημονική ερευνητική δραστηριότητα.

Οι διαπανεπιστημιακές συνεργασίες και η μεθοδική εργαστηριακή και κλινική έρευνα που αναπτύσσονται τα τελευταία έτη στο Τμήμα μας, δίνουν τη δυνατότητα της συμμετοχής και προπτυχιακών φοιτητών μας, με αποτέλεσμα την αναζήτηση από μέρους τους της δια βίου εκπαίδευσης, με συνέχιση σε μεταπτυχιακές αλλά και διδακτορικές σπουδές, με κύριο γνώμονα την εξωστρέφεια και την αριστεία.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματός μας διακρίνονται τόσο για το υψηλό θεωρητικό τους υπόβαθρο, όσο και για τις υψηλές κλινικές δεξιότητες που αποκτούν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους. Τα ανωτέρω προσόντα μαζί την ανάπτυξη της κριτικής μεθοδολογικής ερευνητικής σκέψης, τους καθιστούν πολύτιμους συνεργάτες σε Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, αλλά και καταξιωμένους επαγγελματίες στον χώρο της Υγείας.

Σας ευχόμαστε καλή και ευχάριστη πλοήγηση στον διαδικτυακό μας ιστότοπο και σας διαβεβαιώνουμε ότι είμαστε πάντα κοντά σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή βοήθεια.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Θωμάς Αποστόλου
Καθηγητής