Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ακ. έτους 2023-2024

Οι δηλώσεις μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο ακ. έτους 2023-2024 θα πραγματοποιηθούν το διάστημα από 1/3/2024 εώς και 15/3/2024

Η δήλωση μαθημάτων είναι υποχρεωτική σε κάθε εξάμηνο και απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στις εξετάσεις

Προσοχή!!! Όταν συμπληρώνετε τη δήλωση μαθημάτων σας μην ξεχνάτε να πατήσετε αποστολή, διαφορετικά η δήλωση σας δεν είναι έγκυρη. Μετά το τέλος της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων καμία αλλαγή δεν είναι δυνατή.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

  1. Σύνολο Διδακτικών Μονάδων που μπορούν να δηλώσουν οι φοιτητές είναι 42 μέχρι και το 8ο Εξάμηνο
  2. Από το 9ο εξάμηνο και πάνω δεν υπάρχει περιορισμός στις διδακτικές μονάδες
  3. Εμβόλιμη εξεταστική μπορούν να δηλώσουν όσοι φοιτητές βρίσκονται από το 9ο εξάμηνο και πάνω
  4. Δηλώνεται η πρακτική άσκηση εφόσον έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα όλων των Κλινικών (Θ+Ε)
  5. Δηλώνεται και η πτυχιακή εργασία με την προϋπόθεση να είναι ο φοιτητής στο 8ο εξάμηνο σπουδών.

Μαθήματα μεγαλύτερου εξαμήνου δεν μπορούν να δηλωθούν.

Δηλώσεις ΔΙΠΑΕ: για τα πέντε μαθήματα ένταξης στο ΔΙΠΑΕ θα γίνει δήλωση από την γραμματεία μετά από αιτήσεις για ένταξη , εφόσον πληρούνται ο προϋποθέσεις.