Αίτηση Ένταξης στο ΔΙΠΑΕ

Καλούνται οι φοιτητές με έτος εισαγωγή το 2018 που επιθυμούν να ενταχθούν και να παρακολουθήσουν του Πρόγραμμα Σπουδών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης να υποβάλλουν την επισυναπτόμενη αίτηση στην γραμματεία του Τμήματος μέχρι τις 22/4/2024 στο email info@phys.ihu.gr..

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη είναι οι φοιτητές να έχουν ολοκληρώσει όλες τις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις στο πρόγραμμα σπουδών του ΤΕΙ που παρακολούθησαν (μαθήματα, πτυχιακή, πρακτική)