Πρακτική Άσκηση ΧΕ 2023-2024

Οι φοιτητές του ΔΙ.ΠΑ.Ε.  Τμήματος Φυσικοθεραπείας που θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση χωρίς ΕΣΠΑ να προσέλθουν την Δευτέρα 20/11/2023 και ώρα  11:30- 13:00  στο γραφείο 9 για να παραλάβουν τα απαραίτητα έγγραφα.

 Η Υπεύθυνη πρακτικής

   ΑΝΝΑ ΧΑΛΚΙΑ