ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Η τελική εξέταση του εργαστηρίου του μαθήματος ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ θα γίνει τις ημέρες (Τρίτη και Πέμπτη) και τις ώρες (15:00) που καθορίστηκαν από την διδάσκουσα κα Φανή Υφαντή.