ΤΕΛΕΤΗ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

Η ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 2/7/2024