ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Καλούνται οι φοιτητές οι οποίοι ενδιαφέρονται να εκπονήσουν την πτυχιακή τους εργασία στο ΧΕ του ακ. έτους 2023-2024 να στείλουν email στον υπεύθυνο πτυχιακών εργασιών κ. Ιακωβίδη Πάρη (paris_physio@yahoo.com) με προτεινόμενο θέμα και επιβλέποντα Καθηγητή. Η διαδικασία αποστολής μηνυμάτων θα ολοκληρωθεί στις 26/11/2023.