Έναρξη πρακτικής άσκησης

Οι φοιτητές του ΔΙ.ΠΑ.Ε.  Τμήματος Φυσικοθεραπείας που θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση χωρίς ΕΣΠΑ να προσέλθουν την Πέμπτη 23/05/2024 και ώρα 11:00-12:00π.μ στο γραφείο 9 για να παραλάβουν τα απαραίτητα έγγραφα.

Οι φοιτητές του ΔΙ.ΠΑ.Ε.  Τμήματος Φυσικοθεραπείας που θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση με ΕΣΠΑ να προσέλθουν την Πέμπτη 23/05/2024 και ώρα 12:00-13:00μ.μ στο γραφείο 9 για να παραλάβουν τα απαραίτητα έγγραφα.

 Η Υπεύθυνη πρακτικής

   ΑΝΝΑ ΧΑΛΚΙΑ