Αναβολή μαθημάτων λόγω φοιτητικών εκλογών

Σύμφωνα με το Ακαδημαικό ημερολόγιο του ΔΙΠΑΕ, η ημέρα των φοιτητικών εκλογών είναι αργία και ως εκ τούτου την Τετάρτη 22/5/2024 ΔΕΝ θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα Σχεδιασμός προγραμμάτων θεραπευτικής άσκησης και Φυσικοθεραπεία στην τρίτη ηλικία.

Ο διδάσκων

Πάρης Ιακωβίδης

Αναπληρωτής Καθηγητής