ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Παρακαλούνται οι φοιτητές και προσερχόμενοι στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Φυσικοθεραπείας να σέβονται τους χώρους , να διατηρούν την καθαριότητα και να μην προκαλούν ζημιές. Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ όλων είναι προτεραιότητα.