Πρακτικη Άσκηση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι φοιτητές του τμήματος Φυσικοθεραπείας (ΔΙ.ΠΑ.Ε)  και πρώην Τ.ΕΙ. που πραγματοποιούν την πρακτική τους με ΕΣΠΑ από 01/12/2023 έως 30/04/2024 και 1/10/2023 έως 30/4/2024 αντίστοιχα παρακαλούνται να προσέλθουν στο γραφείο 9 την Τρίτη 5/3/2024 και Τετάρτη 6/3/2024 και ώρες από 14¨30 έως16¨30  για την παραλαβή των  συμβάσεων τους και εκ νέου υπογραφή.

Η Υπεύθυνη πρακτικής άσκησης

ΑΝΝΑ ΧΑΛΚΙΑ