Τμήματα στο μάθημα Μεθοδολογία Έρευνας

Σχετικά με το μάθημα Μεθοδολογία έρευνας στις επιστήμες υγείας (Εργαστήριο), ο διαχωρισμός των τμημάτων έχει ως εξής:
Τετάρτη: Δ1 (Α-ΚΕΦΑΛΑ), Δ2 (ΚΟΚΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ)Πέμπτη: Δ3 (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ@- )Όσοι από τους φοιτητές έχουν προσκομίσει δικαιολογητικό για συγκεκριμένη επιλογή τμήματος, θα προσέρχονται στο τμήμα της επιλογής τους, ανεξαρτήτως επιθέτου

.Δρ. Ιωάννα Π. Χατζηπροδρομίδου