Μαθήματα ένταξης ΔΙΠΑΕ φοιτητών πρώην ΤΕΙ

Πρόγραμμα για φοιτητές πρώην ΤΕΙ που πρόκειται να παρακολουθήσουν τα μαθήματα ένταξης ΔΙΠΑΕ:

1. Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία
Δευτέρα 11:00-13:00

2.Φυσικοθεραπεία στη Ψυχική Υγεία
Δευτέρα 15:00-17:00

Τα μαθήματα Κινητικός Έλεγχος - Κινητική Μάθηση και Εναλλακτικές Συμπληρωματικές Θεραπείας, βρίσκονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα.

Η υπεύθυνη καθηγήτρια των μαθημάτων
Άννα Χαλκιά