Εκτύπωση για τους απόφοιτους των Τμημάτων του ΔΙΠΑΕ από το 2018 και μετά αντίγραφου του πτυχίου τους αλλά και αναλυτικής βαθμολογίας μέσω gov.gr ακολουθώντας τα βήματα που αναγράφονται παρακάτω.

Αντιγραφο πτυχιου πανεπιστημιου

Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • τον ΑΜΚΑ σας

Το πτυχίο που θα εκδώσετε έχει μοναδικό κωδικό επαλήθευσης και προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα και μπορείτε:

  • είτε να το αποστείλετε ηλεκτρονικά
  • είτε να το εκτυπώσετε και να το καταθέσετε ως έγχαρτο

Εναλλακτικά, έχετε την επιλογή να κλείσετε ψηφιακό ραντεβού  στο myKEPlive για να εξυπηρετηθείτε από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέσω τηλεδιάσκεψης.

Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας πανεπιστημίου

Μπορείτε να αιτηθείτε την έκδοση πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας πανεπιστημίου, κλείνοντας ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθείτε από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο υπάλληλος του ΚΕΠ θα απαντήσει σε τυχόν απορίες σας για τη διαδικασία.

Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στα TAXISnet
  • το εκπαιδευτικό ίδρυμα και το τμήμα φοίτησης σας