ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Τα μαθήματα Φυσικοθεραπευτική Αξιολόγηση – Κλινικός Συλλογισμός (θεωρία) και Διατροφή και Υγεία στην Αποκατάσταση (θεωρία) δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω ασθένειας του υπεύθυνου καθηγητή.