Οι φοιτητές του τμήματος Φυσικοθεραπείας (ΔΙ.ΠΑ.Ε) που θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους χωρίς ΕΣΠΑ από 01/06/2024 έως 30/09/2024 παρακαλούνται να συμπληρώσουν την παρακάτω αίτηση και να την αποστείλουν στο email της γραμματείας: info@phys.ihu.gr να την προσκομίσουν οι ίδιοι από ώρα: 10:00-13:00 στη γραμματεία.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από  μέχρι και 15-5-2024

Υπεύθυνη Πρακτικής άσκησης

       ΑΝΝΑ ΧΑΛΚΙΑ