Πρακτική άσκηση ΕΣΠΑ

Οι φοιτητές του ΔΙ.ΠΑ.Ε.  Τμήματος Φυσικοθεραπείας που θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση με ΕΣΠΑ να προσέλθουν την Τετάρτη 29/11/2023 και ώρα  11:00- 12:30  στο γραφείο 9 για να παραλάβουν τα απαραίτητα έγγραφα.

 Η Υπεύθυνη πρακτικής

   ΑΝΝΑ ΧΑΛΚΙΑ