Αναβολή μαθημάτων

Τετάρτη: 10-13 Κλινική Άσκηση IV Φυσικοθεραπεία Νευρικού Συστήματος Θεωρία Ζ’ εξάμηνο και Κλινική 13-15 Εργοφυσιολογία- Εργομετρία Θεωρια 
13-15 Πέμπτη Φυσικοθεραπεία σε Ειδικούς Πληθυσμούς- Ειδική Αγωγή.
Τα μαθήματα θα αναπληρωθούν  σε χρόνο που θα ορισθεί.