ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Η θεωρία και το εργαστήριο του μαθήματος  Μεθοδολογία της έρευνας στις επιστήμες Υγειας της Πέμπτης 23/05 δεν θα πραγματοποιηθεί, λόγω κωλύματος της διδάσκουσας και θα αναπληρωθεί την Τρίτη 21/05 ως εξής:

12:00-13:30: Θεωρία μαθήματος

13:30-15:00: Εργαστήριο Δ3

15:00-16:30: Εργαστήριο Δ2 (αναπλήρωση προηγούμενης εβδομάδας λόγω ΟΑΣΘ)

Ιωάννα Χατζηπροδρομίδου

Δρ. Επιδημιολόγος