ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ ΤΗΝ ΧΑΤΖΗΠΡΟΔΡΟΜΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Αγαπητοί φοιτητές,1. Το εργαστήριο του μαθήματος Υγιεινή Επιδημιολογία (για τους φοιτητές επί πτυχίω/μεταφορείς και 6ου εξαμήνου) θα εξεταστεί τη Δευτέρα 03/06/2024 και ώρες: α) 14:30-15:00 (Α-Λ και αλλοδαπά) και β)15:00-15:30 (Μ- )2. Το εργαστήριο του μαθήματος Μεθοδολογία της έρευνας στις επιστήμες υγείας (για ΟΛΟΥΣ τους φοιτητές: επί πτυχίω/μεταφορείς και 4ου εξαμήνου) θα εξεταστεί την Τετάρτη 05/06/2024 και ώρες α) 14:30-15:00 για το Τμήμα Δ1, β) 15:00-15:30 για το Τμήμα Δ2 και γ)15:30-16:00 για το Τμήμα Δ3. Αναφορικά με τους επί πτυχίω/μεταφορείς φοιτητές, αυτοί καλούνται να προσέλθουν στην εξέταση με το Τμήμα Δ3.
Καλή επιτυχία,Δρ. Ιωάννα Π. Χατζηπροδρομίδου