Ενημέρωση όλων των φοιτητών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος για την δωρεάν είσοδο στην Διεθνή Έκθεση ψηφιακού μετασχηματισμού, τεχνολογίας και καινοτομίας BEYOND 2024