Πρακτική Άσκηση φοιτητών ΠΣ ΤΕΙ

Οι φοιτητές του τμήματος Φυσικοθεραπείας πρώην Τ.Ε.Ι. που θα πραγματοποιούν την πρακτική τους από 1/4/2024 έως 30/9/2024 να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση και να την στείλουν στη γραμματεία της σχολής μέχρι 15/3/2024

Η Υπεύθυνη πρακτικής άσκησης

ΑΝΝΑ ΧΑΛΚΙΑ

(για την λήψη πατήστε λήψη μη ασφαλούς αρχείου)