Αίτηση Ορκωμοσίας

“Καλούνται οι φοιτητές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις (Μαθήματα, πρακτική , πτυχιακή) να στείλουν με e-mail (info@phys.ihu.gr) στην γραμματεία του Τμήματος συμπληρωμένη την επισυναπτόμενη Αίτηση ορκωμοσίας
Οι φοιτητές θα πρέπει να ακολουθήσουν τις επισυναπτόμενες οδηγίες για την βεβαίωση απογραφής στο Γραφείο Διασύνδεσης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση Βεβαίωσης Περάτωσης Σπουδών είναι η κατάθεση της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας στην γραμματεία (θυρίδα ή ταχυδρομικά στην διεύθυνση Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΔΙΠΑΕ, Σίνδος, ΤΚ 57400)

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως 15/5/2024.”