Αίτηση ένταξης στο ΔΙΠΑΕ

Οι φοιτητές με εισαγωγή στο πρόγραμμα σπουδών του ΤΕΙ (2018) που έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους στο πρόγραμμα σπουδών εισαγωγής τους και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα σπουδών για λήψη πτυχίου ΠΕ του ΔΙΠΑΕ να στείλουν στην γραμματεία συμπληρωμένη την συνημμένη άιτηση.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 24/11/2023