ΑΠΟΤΕΛΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Επισυνάπτεται η εισήγηση της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης υποψηφιοτήτων εντεταλμένων διδασκόντων ακ. έτους 2023-2024 όπως αυτή εγκρίθηκε από την 25/10-11-2023 της συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Φυσικοθεραπείας .

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος μέσω email (info@phys.ihu.gr), από 10/11/2023 έως και 15/11/2023.