Εγγραφές επιτυχόντων ειδικής κατηγορίας των Αθλητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2023- 2024».

Για την εγγραφή των εισαγομένων ορίζεται προθεσμία από 13 Νοεμβρίου 2023 έως και 17 Νοεμβρίου 2023.

Οι φοιτητές που πέτυχαν την εισαγωγή τους στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας με την ειδική κατηγορία Αθλητών καλούνται να προσκομίσουν στην γραμματεία του τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση εγγραφής (συνημμένη)
  2. Φωτοτυπία της ταυτότητας
  3. Δύο (2) φωτογραφίες
  4. Πιστοποιητικό γέννησης (αφορά τα αγόρια)
  5. Βεβαίωση ΑΜΚΑ
  6. Υπεύθυνη Δήλωση (συνημμένη) θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από το ΚΕΠ ή αστυνομικό Τμήμα ή συμπληρωμένη από το gov.gr