Ορκομωσία

Οι απόφοιτοι που θα συμμετέχουν στην τελετή καθομολόγησης στις 2/7/2024 χωρίζονται σε 2 ομάδες κατά αλφαβητική σειρά.

Οι απόφοιτοι με επίθετο από Α-Λ θα είναι στην πρώτη ομάδα στις 10.00π.μ

και οι απόφοιτοι από Μ-Ω θα είναι στην δεύτερη ομάδα στις 12.00