ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Τα μαθήματα Σχεδιασμός Προγραμμάτων Θεραπευτικής Άσκησης και Φυσικοθεραπεία στην Τρίτη Ηλικία της Τετάρτης 24/4/2024 όπως και Τεχνικές Θεραπευτικής Μάλαξης και Βιολογική Μηχανική της Πέμπτης 25/4/2024 αναβάλλονται λόγω ασθένειας του διδάσκοντα.

Ιακωβίδης Πάρης

Αναπληρωτής Καθηγητής