Πρακτική άσκηση Εαρινού εξαμήνου 2023-2024

Καλούνται οι φοιτητές οι οποίοι πρόκειται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση το Εαρινό Εξάμηνο του ακ. έτους 2023-2024 με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ να στείλουν στην γραμματεία (info@phys.ihu.gr) την επισυναπτόμενη αίτηση προκειμένου να εκδοθεί η Βεβαίωση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έναρξη της πρακτικής τους άσκησης.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι την Πέμπτη 15/2/2024

Για τους φοιτητές του προγράμματος σπουδών ΤΕΙ η πρακτική ξεκινάει στις 1/4/2024 μέχρι 30/9/2024

Οι φοιτητές του ΔΙΠΑΕ ξεκινούν την πρακτική τους 1/6/2024 μέχρι 30/9/2024

Η υπεύθυνη πρακτικής

Χαλκιά Άννα