ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ 2023-2024

Οι επιτυχόντες μετεγγραφής για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 καλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος έως και την Δευτέρα 27/11/2023  με ταχυδρομείο ή με courier στη διεύθυνση :

ΔΙ.ΠΑ.Ε. – ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ,

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ,

Τ.Κ. 57400, ΣΙΝΔΟΣ

-Την ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής που υπέβαλαν στο Υπουργείο

-Όλα τα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στην αίτηση μετεγγραφής και σύμφωνα με την εγκύκλιο των μετεγγραφών (επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση).

Η Γραμματεία του Τμήματος αφού παραλάβει τα δικαιολογητικά , ο/η αιτών/ούσα μετεγγραφής φοιτητής/τρια θα λάβει στο προσωπικό του mail Αριθμό Πρωτοκόλλου για την παραλαβή των δικαιολογητικών. Με αυτόν τον Αριθμό Πρωτοκόλλου θα ανακοινωθούν από το Τμήμα τα οριστικά αποτελέσματα μετεγγραφής.

Μετά την παραλαβή, τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την έγκριση της μετεγγραφής από τη Συνέλευση του Τμήματος, θα ακολουθήσει ανακοίνωση σχετικά με τα τελικά αποτελέσματα μετεγγραφών, καθώς και οδηγίες διαγραφής από τα Τμήματα Προέλευσης και εγγραφής στο Τμήμα μας.