Επικαιροποίηση ενημέρωσης σχετικά με την δυνατότητα έκδοσης μέσω της πλατφόρμας https://ptyxia.gov.gr/ τίτλων σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος