Πληροφορίες για Φοιτητές Erasmus

    Το πρόγραμμα κινητικότητας ERASMUS είναι δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια του Προγράμματος 'Δια Βίου Μάθησης' (LLP – LifelongLearningProgram) και δίνει ευκαιρίες στους φοιτητές/τριες:

 • Να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους στο εξωτερικό για 3 έως 12 μήνες,
 • Να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
 • Να λάβουν υποτροφία,
 • Να αναγνωριστούν οι σπουδές τους στο εξωτερικό,
 • Να γνωρίσουν μια άλλη χώρα, μια νέα κουλτούρα, να κάνουν νέους φίλους

     Tο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Α.Τ.Ε.Ι Θεσ/νίκης είναι προσηλωμένο στους στόχους της αύξησης της κινητικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ευρώπη και στην πλήρη αναγνώριση των σπουδών και των ακαδημαϊκών τίτλων.

Συμμετέχει στις ακόλουθες δραστηριότητες.

 • Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδές
 • Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση
 • Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS)
 • Παράρτημα Διπλώματος (DS)
 • Κινητικότητα Διδακτικού προσωπικού για διδασκαλία
 • Κινητικότητα διοικητικού και διδακτικού προσωπικού για εκπαίδευση

 

Ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι τμήματος:

Τσακλής Παναγιώτης - Κούτρας Γεώργιος