ΕΞΑΜΗΝΟ Ζ΄

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ IV

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ

Ζ΄

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ώρες)

9(4Θ, 5Ε)

ΤΥΠΟΣ

Ειδικότητας

ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

10

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι ο φοιτητής να έχει αποκτήσει γνώσεις σχετικά με το να αναγνωρίζει και να αξιολογεί κατά την κλινική εφαρμογή παρατηρώντας –καταγράφοντας –αναλύοντας και ερμηνεύοντας τις διαφοροποιήσεις της φυσιολογικής στάσης – κίνησης και ισορροπίας που προκύπτουν από τις διάφορες βλάβες και κακώσεις του Κεντρικού και Περιφερικού Νευρικού Συστήματος .

Να καταστρώνει εξατομικευμένα  προγράμματα φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης που θα βασίζονται στα αποτελέσματα της συστηματικής και λεπτομερούς αξιολόγησης .Να εφαρμόζει φυσικοθεραπευτικές μεθόδους και τεχνικές για την βελτίωση της αισθητικοκινητικής παρουσίας και να διδάσκει την φυσιολογική στάση και κίνηση σε ασθενείς με δυσλειτουργία του Κεντρικού και Περιφερικού Νευρικού Συστήματος που οδηγούν σε αισθητικοκινητικές διαταραχές.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στο τέλος του εξάμηνου αυτού ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει γνώσεις σχετικές με τη : Λειτουργική κλινική αξιολόγησηΘεμελίωση φυσικοθεραπευτικών στόχων

Σχεδιασμός φυσικοθεραπείας

Εφαρμογή φυσικοθεραπευτικών τεχνικών και μεθόδων σε ασθενείς με παθήσεις και κακώσεις ΚΝΣ και ΠΝΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

- Διαλέξεις με τη χρήση διαφανειών και power point . Για το εργαστηριακό μέρος εκπαίδευση σε εφαρμογές και διαχείριση ασθενών

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Προφορικές και γραπτές εξετάσεις. Για το εργαστηριακό μέρος εξετάσεις σε προφορικές εξετάσεις   με ασθενή βασισμένες στην αρχή : πρόβλημα προς λύση . Στην τελική βαθμολογία συνεκτιμάται η τυχόν ανάθεση και παρουσίαση εργασιών καθώς και η συνολική εικόνα του  φοιτητή κατά την διάρκεια του μαθήματος..

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Maria Stokes (1998) Neurological Physiotherapy U.S Mosby

T.D. M. Roberts, Measuring in Neurological Rehabilitation(1995), N.Y, Chapman and Hall

Janet Carr-Roberta Shepherd (1998), Neurological Rehabilitation (Optimizing Motor Performance), London Butterworth Heinemann


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

 

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ

Z΄

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ώρες)

3 (2Θ, 1Ε)

ΤΥΠΟΣ

 Ειδικής Υποδομής

ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

  4

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι ο φοιτητής να έχει αποκτήσει γνώσεις σχετικά με την Εμβιομηχανική του ανθρώπινου σώματος σε σχέση με την καταπόνηση που δέχεται στις διάφορες καθημερινές λειτουργικές δραστηριότητες και εργασιακές συνθήκες. Κατανόηση της αξίας και του ρόλου της Προληπτικής Φυσικοθεραπείας σε διάφορες κοινωνικές ομάδες. Μεθοδολογία της εφαρμογής των αρχών της Εργονομίας και της Προληπτικής Φυσικοθεραπείας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στο τέλος του εξάμηνου αυτού ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει γνώσεις σχετικές με:

Στοιχεία Εργονομίας

Παράγοντες Επαγγελματικού κινδύνου

Γενικές αρχές Ανθρωπομετρίας

Στρατηγική Εργονομικής Ανάλυσης και έρευνας

Η Εργονομία στις καθημερινές λειτουργικές δραστηριότητες

Η Εργονομία στους εργασιακούς χώρους. Ειδικά προβλήματα σε κατηγορίες εργαζομένων. Εκπαίδευση επαγγελματιών. EMG στην εργονομία.

Προσαρμογή των Φυσικοθεραπευτικών μέσων στα πλαίσια της προληπτικής Φυσικοθεραπείας.

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 Διαλέξεις με τη χρήση διαφανειών και power point. Εφαρμογές τεχνολογίας στην Εργονομία.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Προφορικές και γραπτές εξετάσεις. Για το εργαστηριακό μέρος εξετάσεις στη μεθοδολογία εργονομικών εφαρμογών.

 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Π. Τσακλής, «Γενικές Αρχές Εργονομίας και Προληπτική Φυσικοθεραπεία», University Studio Press, Θεσ/νίκη 2005

S. Kumar & A. Mital, « Electromyography in Ergonomics», Taylor & Francis Publishers, USA 1996


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ

Ζ΄

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ώρες)

4 (2Θ, 2Ε)

ΤΥΠΟΣ

Ειδικότητας

ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

5

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι ο φοιτητής να έχει αποκτήσει γνώσεις σχετικά με:

α) την αξιολόγηση του Αθλητικού τραύματος,

β) την παροχή της άμεσης θεραπευτικής αντιμετώπισης στους αθλητικούς χώρους,

γ) την θεραπεία και πλήρη αποκατάσταση των αθλητικών κακώσεων.   

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στο τέλος του εξάμηνου αυτού ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει γνώσεις σχετικές με:

Άμεσες και μακροχρόνιες προσαρμογές των συστημάτων (νευρικό, κυκλοφορικό, αναπνευστικό, μυοσκελετικό) στην άσκηση. Μεταβολισμός των θρεπτικών ουσιών κατά τη διάρκεια μυϊκής άσκησης. Ρύθμιση των ορμονών, των υγρών και των ηλεκτρολυτών. Διατροφή και Σωματική απόδοση. Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος κατά την άσκηση. Άσκηση σε ειδικούς πληθυσμούς(παιδί, γυναίκα, γ΄ηλικία, οστεοπόρωση, κλπ). Ασθενής με χρόνιες παθήσεις και άσκηση (καρδιοπάθειες, νεφροπάθειες, αρθρίτιδες, πνευμονοπάθειες, νευρολογικές παθήσεις, κλπ).  Έλεγχος και αξιολόγηση των αθλητών πριν την άσκηση. Βιομηχανική της κάκωσης και φυσιολογία της επούλωσης στους διαφορετικούς ιστούς του σώματος. Κάκωση και πόνος. Ψυχολογία.  Αξιολόγηση της αθλητικής κάκωσης. Πρώτες βοήθειες για την κάκωση. Φυσικοθεραπευτικά μέσα και τεχνικές. Αρχές αποκατάστασης του τραυματία αθλητή. Αξιολόγηση, θεραπεία και αποκατάσταση των αθλητικών τραυμάτων ανά περιοχή του σώματος.  Μάλαξη και άθληση. Οι μυϊκές διατάσεις στους αθλητές. Πρόληψη της αθλητικής κάκωσης. Φυσικοθεραπεία για τη διατήρηση της αθλητικής απόδοσης.  Ο Φυσικοθεραπευτής στους αθλητικούς χώρους.   

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Για το θεωρητικό μέρος :

Διαλέξεις με τη χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων διδασκαλίας.  

Ανάθεσης εργασιών με συναφή ως προς το περιεχόμενο του μαθήματος  θέματα.

Για το εργαστηριακό μέρος : (Εργαστήρια και Ασκήσεις πράξης).

Εργαστηριακές ασκήσεις φοιτητών σε μικρές ομάδες (2-3 ατόμων) για την εφαρμογή φυσικοθεραπευτικών μεθόδων και τεχνικών, αξιολόγησης, παρέμβασης και αποκατάστασης αθλητικών τραυμάτων καθώς και σε προγράμματα ομαδικής άσκησης, είτε σε πραγματικούς ασθενείς, είτε μεταξύ τους μετά από παρουσίαση και επίδειξη από τον εκπαιδευτικό. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Θεωρία: Γραπτές εξετάσεις, παράδοση και παρουσίαση εργασιών.

Εργαστήριο: Προφορικές εξετάσεις με επίδειξη φυσικοθεραπευτικών μεθόδων και τεχνικών, αξιολόγησης, παρέμβασης και αποκατάστασης αθλητικού τραύματος.

Ασκήσεις πράξης: Παράδοση και παρουσίαση εργασιών με συναφή ως προς το περιεχόμενο του μαθήματος  θέματα καθώς και ειδικών περιπτώσεων.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ACSM (2001). ACSM's Resource Man. for Guidelines for Exercise Testing & Prescription  

ACSM (2004). ACSM's Health-Related Physical Fitness Assessment Manual  

Birrer (2002). Pediatric Sports Medicine for Primary Care

Garrett (2000). Principles and Practice of Orthopedic Sports Medicine  

Johnstone (2000). Sports Medicine in Primary Care

Karageanes (2004). Principles of Manual Sports Medicine  

Kolt (2003). Physical Therapies in Sport & Exercise

Kumbhare (2000). Decision Making and Outcomes in Sports Rehabilitation

Maffulli (2001). Sports Medicine for Specific Ages and Abilities

Mellion (2003). Sports Medicine Secrets

Read (2000). Practical Guide to Sports Injuries

Shephard (2003). 2003 Yearbook of Sports Medicine


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ

Ζ΄

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ώρες)

3 (2Θ, 1Ε)

ΤΥΠΟΣ

Ειδικής Υποδομής

ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

4

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι ο φοιτητής να έχει αποκτήσει γνώσεις σχετικά με  :

Την κατάκτηση του ανάλογου θεωρητικού υπόβαθρου για την Φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση ασθενούς.

Την απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων που αφορούν τις διαδικασίες και τα μέσα της αξιολόγησης.

Την κατανόηση του σκοπού της αξιολόγησης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στο τέλος του εξάμηνου αυτού ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει γνώσεις σχετικές με

Βασικές αρχές Φυσιοθεραπευτικής Αξιολόγησης

Στοχοι της Φυσικοθεραπευτικής αξιολόγησης

Μέσα αξιολόγησης (Ιστορικό, Παρατήρηση, Ψηλάφηση, Ειδικές δοκιμασίες, Κλίμακες καταγραφής και μέτρησης, Μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας).

Διαδικασία Αξιολόγησης

- Υποκειμενικά ευρήματα - Αντικειμενικά ευρήματα

- Ανάλυση - Ερμηνεία αποτελεσμάτων αξιολόγησης

Αξιολόγηση:

- Καρδιοαναπνευστικού συστήματος

- Νευρικού συστήματος

- Μυοσκελετικού συστήματος

Αξιολόγηση πόνου

Αξιολόγηση λειτουργικών δραστηριοτήτων

Αξιολόγηση και στρατηγική παρέμβασης

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 Για το θεωρητικό μέρος :

Διαλέξεις με τη χρήση διαφανειών και βίντεο.

Ανάθεσης εργασιών με επιλεγμένα θέματα Παιδιατρικής Φυσικοθεραπείας

 Για το εργαστηριακό μέρος : (Εργαστήρια και Ασκήσεις πράξης).

Εργαστηριακές ασκήσεις φοιτητών σε ομάδες για την εφαρμογή φυσικοθεραπευτικών μεθόδων και τεχνικών αξιολόγησης και παρέμβασης σε επιλεγμένες περιπτώσεις , είτε σε πραγματικούς ασθενείς, είτε μεταξύ τους μετά από παρουσίαση ασθενών μέσω βίντεο

Εργαστηριακές ασκήσεις φοιτητών σε επιλεγμένους χώρους παροχής φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 Θεωρητικό μέρος:

Προφορικές και γραπτές εξετάσεις.

Ανάθεσης εργασιών με επιλεγμένα θέματα Παιδιατρικής Φυσικοθεραπείας

Εργαστηριακό μέρος:

 Προφορικές εξετάσεις βασισμένες στην αρχή : πρόβλημα προς λύση σε μικρές ομάδες φοιτητών.

Στην τελική βαθμολογία συνεκτιμάται η τυχόν ανάθεση και παρουσίαση εργασιών καθώς και η συνολική εικόνα του φοιτητή κατά την διάρκεια του μαθήματος

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

J. Van Deusen,Assessment in Occupational and Physical Therapy, Saunders 1997

J. Basmajian, Physical Rehabilitation Outcome Measures , William and Wilkins 1995

Ann Bouling, Measuring health 2nd ed.St Edmundsbury Press 1997Johnston MV, Keith RA, Hinderer SR: Measurement standards for interdisciplinary medical rehabilitation. Arch Phys Med Rehabil 73:S3, 1992

Carr JH, Shepherd R. Stroke Rehabilitation; guidelines for exercise and training to optimize motor skill. London: Butterworth-Heineman; 2003.Finch, Elspeth. Physical Rehabilitation Outcome Measures: a guide to enchanced clinical decision making. Second Edition. Hamilton, Ontario: Decker 2002

Towards a Common Language for disability and Health –ICF. Genova: World Health Organization; 2002.

International Classification of Functioning, Disability and Health: Fifty-Fourth World Health Assebly A54/18: World Health Organization; 9 April 2001.

ICF Checklist: Version 2.1a, Clinical Form, for International Classification of Functioning, Disability and Health: World Health Organization; September 2001.

Derick T. Measurement in neurological rehabilitation. Oxford: Oxford Univ.Press.Cop1992.

 International Classification of impairments, disabilities and handicaps: a manual of classification relating to the consequences of disease. Genova, World Health organization,1980.   


ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗ ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ

Ζ΄

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ώρες)

3 (2Θ, 1Ε)

ΤΥΠΟΣ

Επιλογής Υποχρεωτικό- Ειδικότητας

ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

4

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι ο φοιτητής να έχει αποκτήσει γνώσεις σχετικά με τις παθήσεις και τα προβλήματα της τρίτης ηλικίας. Επάρκεια αντιμετώπισης των πολλαπλών προβλημάτων των υπερηλίκων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στο τέλος του εξάμηνου αυτού ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει γνώσεις σχετικές με τις βασικές αρχές της Γηριατρικής. Αξιολόγηση υπερηλίκων. Τη βιολογία του γήρατος. Φυσιολογικές μεταβολές στο καρδιοαγγειακό σύστημα που σχετίζεται με την πάροδο της τρίτης ηλικίας. Συνήθη παθολογικά προβλήματα ηλικιωμένων. Φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση. Αυτοεξυπηρέτηση. Προγράμματα ομαδικής άσκησης.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Για το θεωρητικό μέρος :

Διαλέξεις με τη χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων διδασκαλίας.  

Ανάθεσης εργασιών με συναφή ως προς το περιεχόμενο του μαθήματος  θέματα.

Για το εργαστηριακό μέρος :

Εργαστηριακές ασκήσεις φοιτητών σε μικρές ομάδες (2-3 ατόμων) για την εφαρμογή φυσικοθεραπευτικών μεθόδων και τεχνικών, αξιολόγησης, παρέμβασης και αποκατάστασης ασθενών της τρίτης ηλικίας καθώς και σε προγράμματα ομαδικής άσκησης, είτε σε πραγματικούς ασθενείς, είτε μεταξύ τους μετά από παρουσίαση και επίδειξη από τον εκπαιδευτικό

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Θεωρία: Γραπτές εξετάσεις, παράδοση και παρουσίαση εργασιών.

Εργαστήριο: Προφορικές εξετάσεις με επίδειξη φυσικοθεραπευτικών μεθόδων και τεχνικών, αξιολόγησης, παρέμβασης και αποκατάστασης υπερηλίκων ασθενών.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Plas Francos. Reeducation en gériatrie (Jean- Yves Bouchet)

Kastenbaum Robert. Η τρίτη ηλικία τα χρόνια της ολοκλήρωσης.

Cape R., Coe R., Rossuram I.  Βασικές αρχές της Γηριατρικής. Μετάφραση Ιμπριάλος Π.

 Wagstaff P., Coakley D. (1988). Physiotherapy and the Elderly patient croom. Helm Ltd.

Fisy Mardzory. Μέση ηλικία.


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ

Ζ΄

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ώρες)

3 (2Θ, 1Ε)

ΤΥΠΟΣ

Επιλογής Υποχρεωτικό- Ειδικότητας

ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

4

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 Το μάθημα αποσκοπεί να καταστήσει τον φοιτητή ικανό :

Να κατανοήσει τις ιδιαιτερότητες του ασθενούς παιδιού

Να εντοπίζει, αξιολογεί, αναλύει, και ερμηνεύει τις ιδιαιτερότητες των προβλημάτων που σχετίζονται με την αισθητικοκινητική παρουσία στον αναπτυσσόμενο ανθρώπινο οργανισμό.

Να καταστρώνει εξατομικευμένα προγράμματα φυσιοθεραπευτικής παρέμβασης που θα βασίζονται στα αποτελέσματα της συστηματικής και λεπτομερούς αξιολόγησης.

Να εφαρμόζει φυσιοθεραπευτικές μεθόδους και τεχνικές για την αντιμετώπιση προβλημάτων του Νευρικού, Μυοσκελετικού και Καρδιοαναπνευστικού συστήματος σε νεογνά, βρέφη, παιδιά.

 Να εφαρμόζει φυσιοθεραπευτικές μεθόδους και τεχνικές για την αντιμετώπιση προβλημάτων ανάπτυξης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στο τέλος του εξάμηνου αυτού ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει γνώσεις σχετικές με τη

Εισαγωγή στη Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία

Ψυχοκινητική ανάπτυξη

Βασικές αρχές Φυσκοθεραπευτικής αξιολόγησης σε νεογνά, βρέφη, παιδιά.

Βασικές αρχές Φυσκοθεραπευτικής παρέμβασης κατά την νεογνική, βρεφική, παιδική ηλικία σε:

- Αναπτυξιακές αποκλίσεις

- Νευρολογικές διαταραχές

- Μυοσκελετικές διαταραχές

- Συγγενείς δυσπλασίες

- Καρδιοαναπνευστικά προβλήματα

- Αισθητηριακές διαταραχές (όραση - ακοή)

- Σύνδρομα

- Τραύματα

- Εγκαύματα

Παιδί και Οικογένεια

Ομάδα Αποκατάστασης

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Για το θεωρητικό μέρος :

Διαλέξεις με τη χρήση διαφανειών και βίντεο.

Ανάθεσης εργασιών με επιλεγμένα θέματα Παιδιατρικής Φυσικοθεραπείας

 Για το εργαστηριακό μέρος : (Εργαστήρια και Ασκήσεις πράξης).

Εργαστηριακές ασκήσεις φοιτητών σε ομάδες για την εφαρμογή φυσικοθεραπευτικών μεθόδων και τεχνικών αξιολόγησης και παρέμβασης σε επιλεγμένες περιπτώσεις , είτε σε πραγματικούς ασθενείς, είτε μεταξύ τους μετά από παρουσίαση ασθενών μέσω βίντεο

Εργαστηριακές ασκήσεις φοιτητών σε επιλεγμένους χώρους παροχής φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 Θεωρητικό μέρος:

Προφορικές και γραπτές εξετάσεις.

Ανάθεσης εργασιών με επιλεγμένα θέματα Παιδιατρικής Φυσικοθεραπείας

Εργαστηριακό μέρος:

 Προφορικές εξετάσεις βασισμένες στην αρχή : πρόβλημα προς λύση σε μικρές ομάδες φοιτητών.

Στην τελική βαθμολογία συνεκτιμάται η τυχόν ανάθεση και παρουσίαση εργασιών καθώς και η συνολική εικόνα του φοιτητή κατά την διάρκεια του μαθήματος

 

 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 J. Mercer, Infant Development - A Multidisciplinary Introduction, Brooks/Cole Publishing Company 1997

Y. R. Burns - J. MacDonald, Physiotherapy and the growing child, WJJ. Sanndersl996

Inna J,WiIheim, PhysicaI Therapy Assessment in Early Infancy, Clinics in Physical Therapy, Churchill Livingstone 1993

J. S. Tecklin, Peadiatric Physical Therapy 3nd ed.Lippincott Williamsand Willkins 1999

Elements in Paediatric Physiotherapy, P. M. Eckersley, Churchill Livingstone 1993

M.Pollak, Textbook of Developmental Paediatrics, Churchill Livingstone 1993

Jan Natanson Learning through play, Ward Lock 1997 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ J. Mercer, Infant Development - A Multidisciplinary Introduction, Brooks/Cole Publishing Company 1997

Y. R. Burns - J. MacDonald, Physiotherapy and the growing child, WJJ. Sanndersl996

Inna J,WiIheim, PhysicaI Therapy Assessment in Early Infancy, Clinics in Physical Therapy, Churchill Livingstone 1993

J. S. Tecklin, Peadiatric Physical Therapy 3nd ed.Lippincott Williamsand Willkins 1999

Elements in Paediatric Physiotherapy, P. M. Eckersley, Churchill Livingstone 1993

Jan Natanson Learning through play, Ward Lock 1997

 J. Mercer, Infant Development - A Multidisciplinary Introduction, Brooks/Cole Publishing Company 1997

Y. R. Burns - J. MacDonald, Physiotherapy and the growing child, WJJ. Sanndersl996

Inna J,WiIheim, PhysicaI Therapy Assessment in Early Infancy, Clinics in Physical Therapy, Churchill Livingstone 1993

J. S. Tecklin, Peadiatric Physical Therapy 3nd ed.Lippincott Williamsand Willkins 1999

Elements in Paediatric Physiotherapy, P. M. Eckersley, Churchill Livingstone 1993

M.Pollak, Textbook of Developmental Paediatrics, Churchill Livingstone 1993

Jan Natanson Learning through play, Ward Lock 1997

Shumway-Cook A, Woollacott M: Physiology of motor control. In Motor control, theory and Practical Applications. Williams & Wilkins, Baltimore, 1995.

 Gordon N. & Mckinlay I.E. (1980). Helping clumsy children. Edinburgh: Churchill Livingstone,

Gilkerson, L.,  and P. Gorski   Hospital-Based Intervention for Preterm Infants and Their Families,   in P. S. Panitz, J. Meisels, and J. P. Shonkoff, eds., Handbook of Early Childhood Intervention, New York: Cambridge University Press, 1990.  

Brodal, P(1992)The Central Nervous System: Structure and Function, New York:Oxford University Press

Brazleton, TB. Neonatal behavioral assessment scale. Clinics in Developmental Medicine 1973;50 Piaget J 1936 Origins of intelligence in children (reprinted 1952). International Universities Press, New York


ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (ΔΟΝΑ & ΕΠΙΧΕΙΡ)


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ

Ζ΄

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ώρες)

2 (2Θ)

ΤΥΠΟΣ

ΓΥ   (Επιχειρ)

ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

3

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι ο φοιτητής να έχει αποκτήσει γνώσεις σχετικά με το στήσιμο, την οργάνωση, τη λειτουργία, τη διαχείριση και την επαγγελματική προώθηση του Εργαστηρίου Φυσικοθεραπείας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στο τέλος του εξάμηνου αυτού ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει γνώσεις σχετικά με το :

 1. τι χρειάζεται για να ανοίξει και να λειτουργήσει (νόμοι, διατάξεις, εξοπλισμός) ένα σύγχρονο και ανταγωνιστικό Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας

    2. πώς θα ιεραρχήσει στόχους και προσδοκίες

    3.πως θα οργανώσει το χώρο για τη μέγιστη λειτουργική απόδοσή του

 4.πως θα οργανώσει τη γραμματειακή του υποστήριξη

 5.πως θα στέκεται επαγγελματικά προς τους πελάτες του

 6.πώς θα προβάλει και θα προωθεί την εργασία του

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαλέξεις με τη χρήση διαφανειών και βίντεο.

Ανάθεσης εργασιών με επιλεγμένα θέματα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ενδιάμεσες αξιολογήσεις, εργασίες και στο τέλος  γραπτές εξετάσεις.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Starting & Managing Your Own Physical Therapy Practice. Samuel H Esterson. Jones and Bartlett. 2005

Essentials of Medical Management. Wesley Curry  & Barbara Linney. American College of Physician Executives. 2003

Managerial and Supervisory Principles for Physical Therapists. Larry J. Nosse, Deborah G. Friberg,, Peter R. Kovacek. Williams and Wilkins. Baltimore 1998.

Μάνατζμεντ μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πάππης - Ζαπουνίδης – Σίσκος. Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης. 1996

Βασικές Αρχές και Σύγχρονα Θέματα του Χρηματοοικονομικού Μάνατζμεντ. Ζαπουνιδης Κ.. Κλειδάριθμος. 2003

Μάνατζμεντ: Πως να το εφαρμόζετε. Payne, J    Kριτικη. 2001


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΓΙΕΙΝΗ - ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ

Ζ΄

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ώρες)

2 (2Θ)

ΤΥΠΟΣ

ΓΥ  (ΔΟΝΑ)

ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

3

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Να αναπτυχθεί η ικανότητα των φοιτητών να διεξάγουν μια   επιδημιολογική    έρευνα χρησιμοποιώντας επιδημιολογικές μεθόδους. Οι φοιτητές θα πρέπει  να κατανοήσουν τη σημασία των χαρακτηριστικών ,προσώπων, τόπου και χρόνου στην επίπτωση των νοσημάτων και τις διαφορές των διαφόρων ειδών επιδημιολογικών μελετών ( περιγραφικές αναδρομικές, προοπτικές παρεμβάσεως). Ο φοιτητής θα πρέπει επίσης να  αποκτήσει γνώσεις σχετικά  με την διατροφική αξία των τροφίμων καθώς και την σημασία της σωστής  διατροφής στην υγεία του ανθρώπου.

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Εισαγωγικές έννοιες της Υγιεινής  και της  Επιδημιολογίας.

Επιδημία, ομαδική  νόσηση, φάσμα της νόσου,  απογραφές, φυσική κίνηση πληθυσμού, στατιστικές νοσηρότητας ,δήλωση νόσων, στατιστικές θνησιμότητας, στατιστικές νοσηλευτικών ιδρυμάτων, αρχεία νοσημάτων, άλλες πηγές).  (δείκτες νοσηρότητας και θνησιμότητας).Προοπτικές και αναδρομικές έρευνες. Επιδημιολογική θεώρηση των προληπτικών παρεμβάσεων. Επιδημιολογία και Δημόσια Υγεία.. Η κατανόηση του τρόπου πρακτικής εφαρμογής και υιοθέτησης συστημάτων σχεδιασμού  αποτελεσματικής πολιτικής  με σκοπό την προστασία, την πρόληψη και την  διατήρηση και προαγωγή της σωματικής, πνευματικής και ψυχικής υγείας. Στοιχεία σωστής διατροφής του ανθρώπου. Μεταβολισμός των θρεπτικών συστατικών των τροφών. Διαιτητικές απαιτήσεις του ανθρώπου. Η σύσταση των τροφίμων από διατητική άποψη. Διατροφή στην πρόληψη και στη θεραπεία ασθενειών, στον αθλητισμό.

 

 

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 

Διαλέξεις με τη χρήση διαφανειών και βίντεο.

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Προφορικές και γραπτές εξετάσεις – Ανάθεση εργασιών.

 

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Τριχόπουλος Δ., Επιδημιολογία εκδόσεις Παρισιάνος

 Kenneth J. Modern Epidemiology Rothman, Sander Greenlahd,1998

Advances In Food And Nutrition Research. Taylor, Steve L. (EDT). Publisher: Academic Press. 2004

Nutritional Aspects of Osteoporosis. Peter (EDT)/ Dawson-Hughes, Bess (EDT)/ Heaney, Robert P. Academic Press. 2004

Nutrition. Grosvenor, Mary B., Smolin, Lori A. John Wiley and Sons Ltd. 2005

Nutrition. Spallholz, J.E., Boylan, L.M., Driskell, J. (Nutritional Science and Dietetics, University of Nebraska, Lincoln, USA). Taylor & Francis Ltd. 1998