ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ΄

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΣΤ΄

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ώρες)

8 (4Θ, 4Ε)

ΤΥΠΟΣ

Ειδικότητας

ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

 9

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι ο φοιτητής να έχει αποκτήσει γνώσεις σχετικά με την Κλινική εφαρμογή μέσων, τεχνικών και μεθόδων για την αποκατάσταση προβλημάτων του μυοσκελετικού συστήματος.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στο τέλος του εξάμηνου αυτού ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει γνώσεις σχετικές με τη Κλινική εφαρμογή τεχνικών και μεθόδων φυσικοθεραπείας  σε περιπτώσεις ανατομικών  κακώσεων και παθήσεων του μυοσκελετικού συστήματος όπως παθολογικές μορφολειτουργικές  μυοσκελετικές αλλοιώσεις,   διαταραχές της φυσιολογικής  όρθιας στάσης,  παθήσεις και κακώσεις των αρθρώσεων, κατάγματα  και  εξαρθρήματα,  θυλακοσυνδεσμικές κακώσεις, αιμοραγικές θλάσεις και μεταβολικά μυοσκελετικά  σύνδρομα.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Εργαστηριακές ασκήσεις των φοιτητών με τη μορφή Κλινικής εφαρμογής σε ασθενείς σε χώρους νοσηλείας. Αναθέσεις εργασιών.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στο θεωρητικό μέρος η αξιολόγηση γίνεται με ατομικές και ομαδικές εργασίες και τελική γραπτή εξέταση. Στο εργαστηριακό μέρος η αξιολόγηση γίνεται με ενδιάμεσες αξιολογήσεις και τελική προφορική εξέταση εργαστηριακή στην κλινική εφαρμογή των μεθόδων αποκατάστασης στις παθήσεις και στις κακώσεις του μυοσκελετικού συστήματος.

 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Συμεωνίδης, Π. (1997). Κακώσεις και παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος. Θεσσαλονίκη. University studio press.

Παπαβασιλείου, Β. (2001). Συγγενείς ανωμαλίες, παθήσεις και κακώσεις του μυοσκελετικού συστήματος. Θεσσαλονίκη. University studio press.

Κατραμπασάς, Ι. (1997). Αυχενικό σύνδρομο. Αθήνα. Εκδόσεις Συμεών.

Συμεωνίδης, Π., Πουρνάρας, Ι., Καπετάνος, Γ., Χριστοφορίδης, Τ. & Παζαρλιώτης, Σ. (1986). Ιδιοπαθής σκολίωση στην Βόρεια Ελλάδα. ΕΧΟΤ. 37:131.

Χαρτοφυλακίδης, Γ. (1994). Το σύνδρομο της οσφυαλγικής νόσου και η αξία της κλινικής εξέτασης.

Βλαϊκίδης, Ν. (1995). Το αυχενικό σύνδρομο. Θεσσαλονίκη. University studio press.

Hoppenfeld, S. (1987). Φυσική εξέταση της σπονδυλικής στήλης και των άκρων. Αθήνα. Εκδόσεις Παρισιανού.

Platzer, W. (1985). Εγχειρίδιο ανατομικής του ανθρώπου. Αθήνα. Ιατρικές εκδόσεις Λίτσας.

Antrobus, J. (1984). The primary deformity in hallux valgus and metatarsus primus varus. Clinic Orthopedic. 184:251.

Aronson, J. & Puskarich, C. L. (1990). Deformity and disability from treated clubfoot. Pediatric Orthopedic. 10:109.

Byrd, J. A. (1988). Current theories on the etiology of idiopathic scoliosis. Clinical Orthopedic. 229:114.

Beslikas, T. A., Kirkos, J. M., Sayegh, F. F. & Papavasiliou, V. A. (1999). Supracondular osteotomy in children with severe posttraumatic cubitus varus deformity. Orthop. Belg. Mar. 65(1): 71.

Gailiet, R. (1991). Shoulder pain. Philadelphia. Davis Company.

Gray, J. M., Smith, B. M. & Ashley, R. K. (1988). Derotational analysis of Cortel-Dobousset instrumentation in idiopathic scoliosis. Spine.

Kieft, O. J., Bloom, L. M. & Rozing, P. M. (1988). Rotator cuff impingement syndrome. MRI Radiology.

Jayson, M. I. & Dixon, A. S. (1992). The lumbar spine back pain. Edinburgh. Churcill-Livingstone.

Maquet, P. (1980). The biomechanics of the knee and surgical possibilities of healing osteoarthritic knee joints. Clinical Orthopedic. 146: 102.

Missamore, G. W. & Woodward, C. (1991). Evaluation of degenerative lesions of the rotator cuff. Bone Joint Surgery. 731: 740.

Neer, C. (1990). Shoulder reconstruction. Philadelphia. Saunders Company.

Tachjian, M. S. (1990). Pediatric Orthopedic. Philadelphia. Saunders Company.

Walsh, J. & Klenerman, L. (1994). Physical sings in orthopedics. BMJ Publishing Groups.

Zeidman, S. M. & Ducker, T. B. (1993). Cevical myelopathy due to degenerative changes of disk herniations. Current opinion in orthopedics. 4(11): 54.

Eder, M. & Tilscher, H. (1991). Schmerzsyndrome der Wirbelsäule.

Hildebrandt, G., Schlegel, K. & Weimann, G. (1990). Physikalische Medizin. Hippokrates Verlag.

Rockwood, C. A. (1982). Fractures of the outer clavicle in children and adults. Bone Joint Surgery. 64(B): 642.

Rosen, H. (1990). The treatment of nonunion and psedarthroses of the humeral shaft. Orthopedic Clinic North America. 21: 725.

Jensen, D. B., Rude, C. & Duus, B. (1990). Tibial plateau fractures: A comparison of conservative and surgical treatment. Bone Joint Surgery. 72(B): 49.

Skeletal Trauma: Fractures, Dislocations, Ligamentous Injuries (2-Volume Set). Bruce Browner, et al 2002).

Therapeutic Modalities for Musculoskeletal Injuries. Denegar, Craig R., Saliba, Ethan, Saliba, Susan Foreman. Human Kinetics Europe Ltd. 2005.

Musculoskeletal Physiotherapy. Refshauge, Kathy, Gass, Elizabeth. Elsevier Health Sciences. 2004.


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΚΝΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΣΤ΄

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ώρες)

6 (3Θ, 3Ε)

ΤΥΠΟΣ

Ειδικότητας

ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

7

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι να καταστήσει τον   φοιτητή  ικανό:

Να  κατανοήσει την αισθητικοκινητική  ανάπτυξη και τον έλεγχο της φυσιολογικής ανθρώπινης στάσης – κίνησης  - ισορροπίας.

Να αναγνωρίζει και να αξιολογεί παρατηρώντας –καταγράφοντας -αναλύοντας και ερμηνεύοντας τις διαφοροποιήσεις της φυσιολογικής στάσης – κίνησης και ισορροπίας που προκύπτουν από τις διάφορες βλάβες και κακώσεις του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος .

Να καταστρώνει εξατομικευμένα  προγράμματα φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης που θα βασίζονται στα αποτελέσματα της συστηματικής και λεπτομερούς αξιολόγησης .

Να εφαρμόζει φυσικοθεραπευτικές μεθόδους και τεχνικές για την βελτίωση της αισθητικοκινητικής παρουσίας και να διδάσκει την φυσιολογική στάση και κίνηση σε ασθενείς με δυσλειτουργία του ΚΝΣ  που οδηγούν σε αισθητικοκινητικές διαταραχές.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στο τέλος του εξάμηνου αυτού ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει γνώσεις σχετικές με τη Φυσιολογική Αισθητικοκινητική Ανάπτυξη,Φυσιολογικό κινητικό έλεγχο, Φυσιολογικά λειτουργικά κινητικά πρότυπα, Ανάπτυξη Παθολογικών λειτουργικών κινητικών προτύπων, Αξιολόγηση Νευρολογικού ασθενή. Κλίμακες Αξιολόγησης.Βασικές αρχές θεραπευτικής στρατηγικής. Διαφοροποιήσεις της αξιολόγησης και της στρατηγικής παρέμβασης σε παιδιά και  ενήλικες.

Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις Κακώσεις Νωτιαίου μυελού ( Παραπληγία – Τετραπληγία) Αγγειακά Εγκεφαλικά επεισόδια ( Ημιπληγία) Σκλήρυνση κατά πλάκας, Παρκινσιονισμός και άλλες παθήσεις των βασικών γαγγλίων, Εγκεφαλική παράλυση, Δισχιδής ράχη,Υδροκέφαλο, Φυσικοθεραπευτική παρέμβαση σε ψυχιατρικούς ασθενείς,Ομάδα Αποκατάστασης,Αγώνες αναπήρων

 ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   - Διαλέξεις με τη χρήση διαφανειών και power point . Για το εργαστηριακό μέρος εξετάσεις σε εφαρμογές και διαχείριση ασθενών

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Θεωρία: Γραπτές  τελικές εξετάσεις

Εργαστηριακό μέρος: Προφορικές εξετάσεις βασισμένες στην αρχή : πρόβλημα προς λύση σε μικρές  ομάδες φοιτητών. Στην τελική βαθμολογία συνεκτιμάται η τυχόν ανάθεση και παρουσίαση εργασιών καθώς και η συνολική εικόνα του κάθε φοιτητή κατά την διάρκεια του μαθήματος.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

A.Shumway-Cook-M.Wodlacott (1995), “Motor Control”, London W&W                     

S.Eduards (1997), Neurological Physiotherapy ( A problem Solving Approach)

London Churchill Livingstone .

Suzann K. Campbell (1991). Pediatric Neurologic Physical Therapy Clinics in Physical Therapy 2hd ed.London Churchill Livingstone

J. Pitt – Brooke (1998), Rehabilitation of movement (Theoretical basis of Clinical Practice) London Saunders

Patricia M. Davies(2000), Steps to Follow.Deuchland Springer- Verlag

Maria Stokes (1998) Neurological Physiotherapy U.S Mosby

T.D. M. Roberts, Measuring in Neurological Rehabilitation(1995), N.Y, Chapman and Hall

Janet Carr-Roberta Shepherd (1998), Neurological Rehabilitation (Optimizing Motor Performance), London Butterworth Heinemann


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ-ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΣΤ΄

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ώρες)

2 (2Θ)

ΤΥΠΟΣ

Γενικής  Υποδομής

ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

3

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι ο φοιτητής να αποκτήσει γνώσεις στην Αγγλική Ορολογία σχετικές με το αντικείμενο της Φυσικοθεραπείας. Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσει να παρακολουθεί διαλέξεις ή σεμινάρια της ειδικότητάς του, να συμμετάσχει σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα  ή να εργαστεί σε χώρους στο εξωτερικό όπου η Αγγλική Γλώσσα είναι απαραίτητη. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στο τέλος του εξάμηνου αυτού ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει στοιχειώδεις γνώσεις ώστε να μπορεί να κατανοεί κείμενα και να συμμετέχει σε συζητήσεις στην Αγγλική Γλώσσα σχετικές με το ανθρώπινο σώμα, το μυϊκό, νευρικό, μυοσκελετικό σύστημα και την αποκατάσταση του.  

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

   - Διαλέξεις με τη χρήση διαφανειών και power point

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Προφορικές και γραπτές εξετάσεις.  Αναθέσεις εργασιών.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνοαγγλικό, Αγγλοελληνικό Λεξικό Ιατρικών Όρων

FCE Use of English EXPRESS PUBLISHING


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΣΤ΄

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ώρες)

4 (2 Θ, 2 Ε)

ΤΥΠΟΣ

 Ειδικότητας

ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

 4

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι να διδαχθεί ο φοιτητής τις διάφορες παθήσεις και κακώσεις του περιφερικού νευρικού συστήματος, αποτέλεσμα των οποίων είναι οι χαλαρές παρέσεις – παραλύσεις των γραμμωτών μυών καθώς επίσης και την φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση για την αποκατάσταση των ασθενών. Ακόμη, να μάθει ο φοιτητής να αξιολογεί την κατάσταση του ασθενή και να μπορεί να καταρτίζει το κατάλληλο φυσικοθεραπευτικό πρόγραμμα.

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ο ρόλος της φυσικοθεραπείας στις παθήσεις και τις κακώσεις του περιφερικού νευρικού συστήματος.

Κατανομή και αίτια των παθήσεων.

Φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση των παρακάτω παθήσεων:

Νευρίτις, νευροπάθεια, πολυνευροπάθεια, πολυομυελίτις.

Κακώσεις περιφερικών νεύρων (κατάταξη, αιτία, συμπτώματα).

 Οι στόχοι της φυσιοθεραπείας.

Τρόποι φυσικοθεραπευτικής αξιολόγησης.

Μέθοδοι φυσικοθεραπευτικής αντιμετώπισης των παρακάτω νεύρων: προσωπικού (παράλυση του Bell) παράλυση του βραχιονίου πλέγματος, κάκωση του : μασχαλιαίου, κερκιδικού, μέσου, ωλενίου, μυοδερματικού, μακρό θωρακικού, ραχιαίο ωμοπλάτης, ισχιακού, μηριαίου, κνημιαίου, περονιαίου. Παραλύσεις κατά τον τοκετό  

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

- Διαλέξεις με τη χρήση διαφανειών και power point . Για το εργαστηριακό μέρος εκπαίδευση σε εφαρμογές και διαχείριση ασθενών

 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Θεωρητικό μέρος : διαλέξεις με τη χρήση διαφανειών και βίντεο.

Εργαστηριακό μέρος : εργαστηριακές εφαρμογές που γίνονται πάνω στους σπουδαστές με τη χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού του Τμήματός μας.

 

 

 

 

 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Maria Stokes (1998) Neurological Physiotherapy U.S Mosby

T.D. M. Roberts, Measuring in Neurological Rehabilitation(1995), N.Y, Chapman and Hall

Janet Carr-Roberta Shepherd (1998), Neurological Rehabilitation (Optimizing Motor Performance), London Butterworth Heinemann


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΣΤ΄

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ώρες)

3 (2Θ, 1Ε)

ΤΥΠΟΣ

Ειδικής Υποδομής

ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

4

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι ο φοιτητής να έχει αποκτήσει γνώσεις σχετικά με την

 Κατανόηση της Μεθοδολογίας της προσαρμογής των αρχών και της αξίας της Φυσικής Αγωγής σε άτομα και ομάδες με ειδικές ανάγκες.

Γνώση και κατανόηση της Επιλογής, Κατάταξης & Προπόνησης ατόμων και ομάδων με ειδικές ανάγκες σε Αθλητικές δραστηριότητες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στο τέλος του εξάμηνου αυτού ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει γνώσεις σχετικές με τη

- Φυσική αγωγή σε άτομα με:

.Κινητικές δυσλειτουργίες

.Αισθητηριακές διαταραχές

.Νοητική Υστέρηση

- Ομαδικά προγράμματα Φυσικής Αγωγής

- Άσκηση και Ψυχαγωγία

- Ειδικός Αθλητισμός - Διεθνείς Οργανώσεις ατόμων με ειδικές ανάγκες- Κατάταξη αθλητών.

- Ομαδικά θεραπευτικά προγράμματα άσκησης ατόμων που πάσχουν από: Σκολίωση-κύφωση-λόρδωση -Προγράμματα Φυσικής Αγωγής σε Ειδικά Κέντρα Φροντίδας και περίθαλψης: Ψυχιατρεία, Ειδικά Σχολεία, Κέντρα αποτοξίνωσης.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Για το θεωρητικό μέρος :

Διαλέξεις με τη χρήση διαφανειών και βίντεο.

Ανάθεσης εργασιών με επιλεγμένα θέματα οργάνωσης και εφαρμογής προγραμμάτων Φυσικής Αγωγής, με στόχο την  Άσκηση και  την Ψυχαγωγία

.

 Για το εργαστηριακό μέρος).

Εργαστηριακές ασκήσεις φοιτητών σε ομάδες για την εφαρμογή προγραμμάτων άσκησης στους Ειδικούς Πληθυσμούς

Επισκέψεις και εφαρμογή προγραμμάτων Ειδικής  Φυσικής Αγωγής σε  σχολεία, ιδρύματα και χώρους άθλησης  ατόμων με ειδικές ανάγκες .

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

θεωρητικό μέρος:

Προφορικές και γραπτές εξετάσεις.

Ανάθεσης εργασιών με επιλεγμένα θέματα Ειδικής  Φυσικής Αγωγής

Εργαστηριακό μέρος:

 Προφορικές εξετάσεις βασισμένες στην αρχή : πρόβλημα προς λύση σε μικρές ομάδες φοιτητών.

Στην τελική βαθμολογία συνεκτιμάται η τυχόν ανάθεση και παρουσίαση εργασιών καθώς και η συνολική εικόνα του φοιτητή κατά την διάρκεια του μαθήματος

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΊΑ

Gallahue L. David, Αναπτυξιακή Φυσική Αγωγή για τα Σημερινά Παιδιά, μετάφραση-επιμέλεια Ευαγγελινού Χρ. Παππά Α. , University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2002

 

Association of Swimming Therapy, Swimming for people with disabilities, 2nd edition, A & C Black, London, 1992

. Armstrong, N., Van Mechelen W., 2000, Paediatric exercise science and medicine, Oxford, University Press


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΣΤ΄

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ώρες)

2 (2Θ)

ΤΥΠΟΣ

ΓΥ    (ΔΟΝΑ)

ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

3

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι

 Να γνωρίσουν οι φοιτητές τους κανόνες και τον τρόπο συμπεριφοράς προς :

Τους ασθενείς και το οικογενειακό περιβάλλον όλων των κατηγοριών

Τους συναδέλφους και το περιβάλλον των νοσηλευτικών μονάδων της χώρας

Να γνωρίσουν τα επαγγελματικά τους δικαιώματα σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο

Να γνωρίσουν τους επαγγελματικούς και επιστημονικούς φορείς καθώς και τις δραστηριότητες τους

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στο τέλος του εξάμηνου αυτού ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει γνώσεις σχετικές

Προφίλ του επαγγέλματος ( Ιστορική αναδρομή – Εξέλιξη)

Επαγγελματικά δικαιώματα-ισχύουσα νομολογία

Σχέσεις και συνεργασία Φυς/του - τρίας, με άλλα επαγγέλματα Υγείας

Σχέσεις με πάσχοντα και οικογενειακό περιβάλλον του

Συνδικαλιστική δραστηριότητα σε Εθνικό - Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο επίπεδο

Επιστημονικές δραστηριότητες

Θέση του Φυσιοθεραπευτή  στην πυραμίδα της Υγείας και Παιδείας

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαλέξεις με τη χρήση διαφανειών και βίντεο.

Ανάθεσης εργασιών με επιλεγμένα θέματα

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Προφορικές και γραπτές εξετάσεις.

 Με ανάθεση εργασιών

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Martin KD, ed. Physical Therapy Practice in Educational Enviroments: Policies and Guidelines. American Physical Therapy Association; 1990

Turnbull, A.P. and Turnbull, H.R.(2001) From the Old to The New Paradigm of Disability and Families : Research to Enhance Family Quality of Life Outcomes., In Rethinking Professional Issues in Special Education., Ablex Publishing, Westport, Connecticut’ London

 

Turnbull, H.R., III., Garlow, J.E., & Barber, P.A. (1991). Policy analysis of family support for families with members  with disabilities. Lawrence: The Beach Center on Families and Disability, The University of Kansas.

 

 

Turnbull, A.P.,  & TurnbulI, H.R., m. (1990). Families, profesionals, and exceptionality: A special partnership (2nd ed.). Columbus, OH: Charles E. Merrill. Thomas, C. C., Correa, V. I., & Morsink, C. C. (1995). Interactive team­ing: Consultation and collaboration in special programs (2nd ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall Summers, J.A., Turnbull, A.P., Carnpbell, M., Benson, H., Siegel-Causey, E., & Dell’Oliver , C. (1989). A family friendly  lFSP process: Model outline. Lawrence: The Beach Center on Families and Disability, The University of Kansas.