ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ  ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ώρες)

7 (3Θ, 4Ε)

ΤΥΠΟΣ

Γενικής Υποδομής

ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

8

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι ο φοιτητής να έχει αποκτήσει γνώσεις σχετικά με την  λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού στο επίπεδο των κυττάρων γενικά και των οργανικών συστημάτων του σώματος  και εδικότερα στο επίπεδο των μυϊκών και νευρικών κυττάρων. Να έχει εμβαθύνει αναλυτικά στη  λειτουργία του μυοσκελετικού συστήματος και  τις μεταβολές στον τρόπο λειτουργίας του οργανισμού τις σχετικές με αλλαγές της έντασης σωματικής δραστηριότητας ή και με την πρόοδο της ηλικίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στο τέλος του εξάμηνου αυτού ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει γνώσεις σχετικές με  τη λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού . Θα έχει εμβαθύνει αναλυτικά στη δομή και λειτουργία του μυοσκελετικού συστήματος και θα έχει λάβει γνώσεις

1 .  Γενικής Φυσιολογίας

2 .  Φυσιολογίας του Μεταβολισμού και των Βιομοριακών λειτουργιών του σώματος.

3.   Φυσιολογίας του Νευρικού Συστήματος

4.   Φυσιολογίας των Ενδοκρινών Αδένων

5.   Φυσιολογίας του Πεπτικού Συστήματος

6.  Φυσιολογία του Κυκλοφορικού Συστήματος με ανάλυση των αιμοδυναμικών      χαρακτηριστικών των   κλινικών μεταβολών  της  αιματικής   ιστικής   ροής.

7    Φυσιολογίας του  Λεμφικού Συστήματος

8   .Φυσιολογίας του Αναπνευστικού Συστήματος

9.   Φυσιολογίας του Ουροποιογεννητικού Συστήματος

10. Φυσιολογίας  του Αιμοποιητικού Συστήματος, των ανοσολογικών μηχανισμών και του αίματος.

11 .Ανάλυση των κλινικών παθομορφολειτουργικών επιδράσεων της μυικής δραστηριότητας [μυικής εργασίας-άσκησης] στα όργανα και συστήματα του σώματος. καθώς και της εξελικτικής διαδικασίας  γήρανσης των οργάνων.

12.: Γνώσεις  όσον αφορά:

Α. Τον τρόπο ανάπτυξης και μεταβολισμού των οστών καθώς και των  συγκριτικών κλινικών μεταβολών της οστικής μάζας.

Την επίδραση των επαναλαμβανόμενων φορτίσεων στην αντοχή των οστών.

Την διαδικασία επανακατασκευής του οστίτη ιστού.

Την επίδραση της ακινητοποίησης.

Β. Γνώσεις σχετικά με Μύες όσον αφορά:

Την  λειτουργία των σκελετικών μυών.

Την νεύρωση, την αγγείωση και το συνδετικό ιστό των σκελετικών μυών. Τον μεταβολισμό των σκελετικών μυών.

Την λειτουργία των λείων μυών και του καρδιακού μυός.

Γ. Γνώσεις σχετικά με Αρθρώσεις όσον αφορά:

Την λειτουργία των διαφόρων τύπων αρθρώσεων.

Την τροφική των διαρθρώσεων.

Την ιδιοδεκτική ικανότητα των περιαρθρικών στοιχείων των διαρθρώσεων.

Τη συμπεριφορά του κολλαγόνου ιστού κάτω από φόρτιση.

Δ. Γνώσεις σχετικά με τα Άνω και Κάτω Άκρα όσον αφορά:

Την λειτουργία των δομικών στοιχείων που ανήκουν στα άκρα.

Ε. Γνώσεις σχετικά με Κορμό-Σπονδυλική Στήλη όσον αφορά:

Την κατασκευή, ανατομορφολογική λειτουργία και  αλληλεξάρτηση των διαφόρων δομικών στοιχείων που ανήκουν στις αρθρώσεις του κορμού και της Σ.Σ., όπως οι σύνδεσμοι της Σ.Σ., ο μεσοσπονδύλιος δίσκος, το διάφραγμα, το κοιλιακό τοίχωμα.

Την επίδραση των καθημερινών δραστηριοτήτων στις αρθρώσεις,  στην   Σ.Σ., στους σκελετικούς μύες  και τα δομικά τους στοιχεία.

Τη λειτουργία των δομών που ανήκουν στην Σ.Σ. ως προς την κινητικότητα, ελαστικότητα, αντοχή και σταθερότητά τους.

ΣΤ. Γνώσεις σχετικά με τις ειδικές φυσιολογικές λειτουργίες του δέρματος και των βλεννογόνων.

Εργαστήριο μυοσκελετικού συστήματος και Κλινικής Φυσιολογίας.

Περιγραφή και επίδειξη λειτουργίας των  σκελετικών μυών στο σώμα.

Περιγραφή δυναμικού δράσης και πρόκλησής του.

Περιγραφή της σχέσης μήκους-τάσης στο μυ.

Περιγραφή σχέσης μυϊκής συστολής-έντασης νευρικής ώσης.

Περιγραφή μυϊκού τέτανου και κάματου.

Περιγραφή νευρικής διέγερσης μυών (νευρομυϊκή σύναψη)       

Περιγραφή μορφολογικών και λειτουργικών μεταβολών στους σκελετικούς μύες  και στις λειτουργίες του νευρικού συστήματος σε αυξημένη δραστηριότητα του σώματος. Εργαστηριακός έλεγχος των λειτουργικών μεταβολών  της οπτικής απόδοσης. Εκτίμηση της ακοής, των αντανακλαστικών κινήσεων  και των νευροαισθητηριακών  λειτουργιών. Προσδιορισμός του βασικού μεταβολισμού.

Περιγραφή και επίδειξη λειτουργίας των σκελετικών μυών των άκρων. Αξιολόγηση με ενεργητικές και παθητικές κινήσεις των αρθρώσεων. Παράγοντες που περιορίζουν τις κινήσεις. Προσδιορισμός των φυσιολογικών λειτουργικών κλινικών παραμέτρων  των οργανικών  συστημάτων  του ανθρώπου.

ΜΕθΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Για το θεωρητικό μέρος:

· Διαλέξεις με τη χρήση διαφανειών και video.· Αναθέσεις εργασιών με επιλεγμένα θέματα

Για το εργαστηριακό μέρος: Eργαστηριακές  ασκήσεις φοιτητών σε ομάδες

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Γραπτές εξετάσεις. Για το εργαστηριακό μέρος: εξετάσεις σε εκμαγεία, πίνακες και σκελετούς. Εκπόνηση εργασιών.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Βαρσαμίδης  Κ. «Φυσιολογία  του ανθρώπου», University studio Ρress, Θεσσαλοvίκη 2001.

Guyton, Α «Ιατρική Φυσιολογία», Παρισιάνος 1992.

Tortora, Grabowski: "Princip1es of Anatomy and Physio1ogy" 1997, 2nd Edition, John Wiley & Sons inc, New York.

 


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ

 Β΄

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ώρες)

7 (4Θ, 3Ε)

ΤΥΠΟΣ

 Ειδικής Υποδομής

ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

 9

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Οι σπουδαστές μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος είναι σε θέση

α) να ονομάσουν και να ψηλαφήσουν τα οδηγά ανατομικά σημεία καθώς  τους επιφανειακούς και εν τω βάθει μυς του σώματος

β) να αναλύσουν τη σχέση κορμού - άκρων

γ) να αναλύσουν τη φυσιολογική στάση -κίνηση

δ) να αναλύσουν  λειτουργικές και αθλητικές δραστηριότητες

ε) να εντοπίσουν τις  ανατομικές δομές  που δυσλειτουργούν

στ) να προσδιορίσουν τις αποκλίσεις και αντισταθμίσεις που παρουσιάζονται κατά τη μη φυσιολογική δραστηριότητα.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Αρχές μηχανικής των αρθρώσεων, κινησιολογικές απόψεις για τη λειτουργία του κορμού και των άκρων, ανάλυση λειτουργικών δραστηριοτήτων και αλληλοεξάρτησης των δομών, κλινική εξέταση βασισμένη στις αρχές της Κινησιολογίας-Ανατομικής, αποκλίσεις από το φυσιολογικό ανάλυση και αποκλίσεις της βάδισης, ανάλυση της παθομηχανικής λειτουργικών και αθλητικών δραστηριοτήτων.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Θεωρητικό μέρος: Ατομικές - ομαδικές εργασίες, ενδιάμεση-τελική γραπτή εξέταση.

Εργαστηριακό μέρος: Δύο προφορικές εξετάσεις ενδιάμεσα και στο τέλος του εξαμήνου

Ασκήσεις πράξης: Λύση κλινικών προβλημάτων, ατομικές ή ομαδικές εργασίες.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-F.Kendal, K.Mcreary, (1993), Muscles testing and function, 4th edition, New York, Williams&Wilkins.

-M.Lacote, A.Chevalier, A.Miranda, (1990),Evaluation clinique da la function musculaire, Paris ,Maloine.

-L. Don Lehmkuhl, Laura K. Smith (2002), Brunnstrom’s Clinical Kinesiology, Philadelphia, F.A. Davis Company

-Cynthia Norkin, Pamela Levange (2003), Joint Structure & Function A Comprehensive Analysis, Philadelphia, F.A. Davis Company


 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΛΑΞΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ

Β΄

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ώρες)

5 (3Θ, 2Ε)

ΤΥΠΟΣ

Ειδικής Υποδομής

ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

6

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Να γνωρίσουν οι φοιτητές τις επιδράσεις, τις ενδείξεις και αντενδείξεις των διαφόρων τεχνικών της θεραπευτικής μάλαξης και να εκπαιδευτούν πάνω στις διεθνώς αναγνωρισμένες τεχνικές, τόσο της κλασικής όσο και των ειδικών και αντανακλαστικών μαλάξεων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1)Ιστορική ανασκόπηση-ορισμός-ανάλυση μάλαξης-προετοιμασία Φυσικοθεραπευτή, ασθενή-εξοπλισμός-αξιολόγηση ασθενή και περιοχής-τρόπος εφαρμογής-τεχνικές θεραπευτικής μάλαξης.

2)Κλασική μάλαξη­, γλίστρημα, θωπείες, ζυμώματα, ανατρίψεις, κρούσεις, δονήσεις. Αποτελέσματα της μάλαξης-ενδείξεις-αντενδείξεις-προγράμματα θεραπείας. Εφαρμογές της μάλαξης σε διάφορες καταστάσεις - μάλαξη με πάγο-υδρομάλαξη-μάλαξη με βούρτσα-μάλαξη με δακτυλική πίεση-sίatsu-ρεφλεξολογία.

3)Τεχνικές εξειδικευμένης αντανακλαστικής μάλαξης-κατανόηση της μάλαξης του υποδορίου συνδετικού ιστού  και των επιδράσεών της στο αυτόνομο νευρικό σύστημα. Μελέτη του δέρματος, του υποδορίου συνδετικού ιστού,  των δερματομίων-μυοτομίων και των μεταβολών που υφίστανται σε παθολογικές καταστάσεις. Οι επιδράσεις των διαφόρων τεχνικών πάνω στις ζώνες του Ηead, στα επώδυνα δερμικά ή μυικά σημεία [Τender- Triggerpoίnts ]. Μέθοδοι αξιολόγησης του δέρματος και του υποδορίου  συνδετικού ιστού  σε περιπτώσεις παθήσεων των εσωτερικών οργάνων [παρατήρηση ­ψηλάφηση-πίεση]. Εκπαίδευση των φοιτητών στη ΜΥΣΙ [εφαρμογές στη σπονδυλική στήλη, στα άκρα και στην κεφαλή] .Μάλαξη περιοστέου [ρerίοstmassage ],εφαρμογές.

Μάλαξη λεμφικής παροχέτευσης [Lymphdraίnage] , εφαρμoγές.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Για το θεωρητικό μέρος:

Διαλέξεις με τη χρήση διαφανειών και video.· Αναθέσεις εργασιών με επιλεγμένα θέματα

Για το εργαστηριακό μέρος: Eργαστηριακές  ασκήσεις φοιτητών σε ομάδες

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Θεωρητικό μέρος-γραπτές τελικές εξετάσεις

Εργαστηριακό μέρος-προφορική εξέταση ,καθώς και εφαρμογές που γίνονται σε φοιτητές.

 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Mosby.   Fundamentals of therapeutic massage,Sandy Fritz,Mosby,1995

2. Massage illustrated:A qiuck Reference quide,Sandy Fritz 1996

3. Reflextherapie, Tilscher H., Eder M., Hippokrates Verlag 1996

4. Bindegewebsmassage Nach Dicke,Schliack H.,Harms E.,Ippokrates Verl.1996

5. Kottke-Stillwell-Lehmann.Κrusens.Handbook of Physical and Rehabizikation, W.B. Saunders Co 1982.

6. Hoffa-Gocht-Storck-Ludke-Storck,Tecnik den massaque,Enke Verlag-Stuttart 1985.

7. Margaret Hollis. Massage for therapists,Alden Press,Osney Mead,Oxford 1992.

8. Giovanni De Domenico-Elisabeth C.Wood beards massage,saunders co 1997.


 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ

Β΄

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ώρες)

3 (3Θ)

ΤΥΠΟΣ

Γενικής Υποδομής

ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

4

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα αποσκοπεί στο να διδαχθούν οι φοιτητές τις κακώσεις-παραμορφώσεις οστών, στοχεύοντας να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για την αποκατάσταση ασθενών με οστικές κακώσεις-παραμορφώσεις.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

         Στο τέλος του εξάμηνου αυτού ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει γνώσεις σχετικές με τα  κατάγματα, διαστρέμματα- εξαρθρήματα.                Κακώσεις              μαλακών                μορίων.  Ακρωτηριασμοί - προθέσεις -νάρθηκες. Παραμορφώσεις σπονδυλικής στήλης και άκρων. Ορθοπεδική χειρουργική­ -τραυματολογία. Προσθετική – ορθοτική .  Φλεγμονώδεις αρθροπάθειες. Οστεοχονδρίτιδες , καλοήθη και κακοήθη νεοπλάσματα των οστών .  Εκφυλιστικές αρθροπάθειες.  Νευρογενείς  αρθροπάθειες. Λοιμώδεις αρθροπάθειες. Τενοντοελυτρίτιδες

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαλέξεις με χρήση εποπτικών μέσων διδασκαλίας.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Γραπτές τελικές εξετάσεις. Αναθέσεις εργασιών.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1.  Adams:Cuπent practice in Orthopaedic Surgery 1964

2.  Bettexm:huffer F, Scharli Α. Επίτομη Χειρουργική Παίδων 1985

3.  Lodwick G:The Bone and Junths,Chicago ,1971

4..RoofR: Tex book ofOrthopaedic Nursing London 1971.

5.Οικονόμου Γ, Ορθοπεδική Θεσσαλονίκη,  1989.


 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ       ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ     ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ώρες)

2 (2Θ)

ΤΥΠΟΣ

Γενικής Υποδομής

ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

3

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι ο φοιτητής να έχει αποκτήσει γνώσεις σχετικά με τις σύγχρονες μεθόδους Βιοϊατρικής  Διαγνωστικής  Απεικόνισης.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στο τέλος του εξάμηνου αυτού ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει γνώσεις σχετικές με τον τρόπο παραγωγής ακτίνων  Χ, ανάλυση του φάσματος ( συνεχούς-γραμμικού), περιγραφή των παραγόντων που επιδρούν στη μορφή του φάσματος. Σκεδαζόμενη ακτινοβολία  Χ , παράγοντες που επιδρούν στην ποιότητα της ακτινοβολίας  Χ,  κανόνες διασφάλισης ακτινοπροστασίας, σκιαγραφικές ουσίες, γενικά μέτρα αντιμετώπισης αντίδρασης σε  σκιαγραφικές ουσίες, ακτινολογικά ευρήματα παθήσεων  σκελετικού συστήματος, ( χρόνια οστεομυελίτιδα,   ρευματοειδής αρθρίτιδα, οστεοχονδρίτιδες, οστεοαρθρίτιδα, οστεοπόρωση , δισκοκήλη, σπονδυλολίσθηση , δισχιδής ράχη κλπ).Παθήσεις αναπνευστικού συστήματος (πνευμονία, πνιγμονή από εισρόφηση, πνευμονικό οίδημα ,πνευμονική εμβολή κλπ). Γαστρεντερικό σύστημα ( καρκίνος στομάχου, χρόνια χολοκυστίτιδα, οξεία παγκρεατίτιδα,  ελκώδης κολίτιδα , νόσος του Crohn, καρκίνος του παχέος εντέρου ,κλπ)ουροποιογεννητικό σύστημα ( όγκοι του νεφρού, μήτρας, ωοθηκών κλπ).  Αξονική τομογραφία -μαγνητική τομογραφία (βασικές αρχές και στοιχειώδεις εφαρμογές), βιολογικά αποτελέσματα των υπερήχων, υπερηχογραφία, μέθοδοι μέτρησης της οστικής πυκνότητας, στοιχεία πυρηνικής φυσικής, ισότοπα ,τομογραφία με την εκπομπή φωτονίου,  τομογραφία με την εκπομπή ποζιτρονίων,  τηλεϊατρική , βιολογικές επιδράσεις  ακτινοβολιών. Στοιχεία πuρηνικής φuσικής, φuσικές αρχές σπινθηρογραφήματος, ιατρική τηλεμετρία, τηλεϊατρική. Προοπτικές στη διαγνωστική απεικόνιση. Βιολογικές δράσεις των ακτινοβολιών. Μέτρηση ακτινοβολίας

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαλέξεις με χρήση εποπτικών μέσων διδασκαλίας.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Γραπτές τελικές εξετάσεις. Αναθέσεις εργασιών.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Atlas SW. Magnetic resonance imaging of the brain and spine. 2nd ed, Lippincott  Williams and Wilkins, 1996.

Βαρσαμίδης Κ. Στοιχεία Βιοϊατρικής Διαγνωστικής Απεικόνισης, University Studio Press,2002.

Bonenkamp JG., Boldingh Η. Quality and choice of potter bucky grids"III. The choice of bucky grid. Acta Radiologica 52 :241, 1959.

Haus AG, Rossman R, Vylorny G., Hoffer Β., Doi Κ. Sensitometry ίη diagno­stic radiology, radiation and nuclear nedicine. J. Applied Photog Engin­neering 3:114,1977.

Hendee W.R, Chaney Ε.Ι, Possi RP. Radiologic physics, equipment and qua­lity control. Year Book Medical Publishers, 1977.

Hobbins CJ. Ultrasonography Ιη: Obstetrics and gunecology. 2nd ed, WiI­Iiams and Wilkins, 1983.

 Hodges PC. Health hazards ίη diagnostic use of Χ Ray. JAMA 166:577, 1958.

Johns JR. The physics of radiology. 3rd ed, Cunnigham, Charles C. Thomas,νοl. 111, Mosby Company, 1979.

 

Παπαδόπουλου Λ. Η ακτινολογία και η τεχνική της. University Studio Press,1987.