ΕΞΑΜΗΝΟ Α΄

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΤΟΜΙΑ   ΤΟΥ  ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ

Α΄

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ώρες)

7 (3Θ, 4Ε)

ΤΥΠΟΣ

Γενικής Υποδομής

ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

 8

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι ο φοιτητής να έχει αποκτήσει γνώσεις σχετικά με την μορφή του ανθρώπινου οργανισμού στο επίπεδο των κυττάρων γενικά και ειδικότερα στο επίπεδο των μυϊκών και νευρικών κυττάρων. Να έχει εμβαθύνει αναλυτικά στη δομή του μυοσκελετικού συστήματος και να έχει λάβει στοιχειώδεις γνώσεις για τα συστήματα ελέγχου του οργανισμού (νευρικού και ενδοκρινικού) σε γενικές γραμμές.  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στο τέλος του εξάμηνου αυτού ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει γνώσεις σχετικές με τη μορφή του ανθρώπινου οργανισμού στο επίπεδο των κυττάρων γενικά και ειδικότερα στο επίπεδο των μυϊκών και νευρικών κυττάρων. Θα έχει εμβαθύνει αναλυτικά στη δομή και λειτουργία του μυοσκελετικού συστήματος και θα έχει λάβει στοιχειώδεις γνώσεις για τα συστήματα ελέγχου του ανθρώπινου οργανισμού (νευρικού και ενδοκρινικού) σε γενικές γραμμές. Η διδασκαλία έτσι περιλαμβάνει:

1. Στοιχειώδεις γνώσεις Γενικής Ανατομίας

2. Στοιχειώδεις γνώσεις Ανατομίας του Νευρικού Συστήματος

3. Στοιχειώδεις γνώσεις Ανατομίας  των Ενδοκρινών Αδένων

4. Στοιχειώδεις γνώσεις Ανατομίας  του Πεπτικού Συστήματος

5. Ανατομία του Κυκλοφορικού Συστήματος

6.Ανατομία του Αναπνευστικού Συστήματος

7.Ανατομία  του Ουροποιογεννητικού Συστήματος.

8. Ειδικές Γνώσεις:

Α. Γνώσεις σχετικά με Οστά όσον αφορά:

τον τρόπο ανάπτυξης των οστών και του οστίτη ιστού.

την κατασκευή, μορφή και λειτουργία της συμπαγούς και της σπογγώδους ουσίας των οστών.          

Β. Γνώσεις σχετικά με Μύες όσον αφορά:

την κατασκευή και μορφολογία των σκελετικών μυών.

την νεύρωση, την αγγείωση και το συνδετικό ιστό των σκελετικών μυών. Τένοντες, απονευρώσεις, περιτονίες, έλυτρα και ορογόνους θυλάκους. Τον μεταβολισμό των σκελετικών μυών.

την μορφή των λείων μυών και του καρδιακού μυός.

 

Γ. Γνώσεις σχετικά με Αρθρώσεις όσον αφορά:           

την κατασκευή των διαφόρων τύπων αρθρώσεων.

τη μορφή, κατασκευή του αρθρικού χόνδρου, αρθρικού υγρού,

αρθρικού θυλάκου και των συνδέσμων των διαρθρώσεων.         

την κατάταξη των κινήσεων των διαρθρώσεων.

το σχήμα των αρθρικών επιφανειών, τις κινήσεις των οστών (οστεο-κινηματική), τις κινήσεις των αρθρικών επιφανειών (άρθρο-κινηματική) και τη θέση των

 

Δ. Γνώσεις σχετικά με τα Άνω και Κάτω Άκρα όσον αφορά:

την ανατομία των αρθρώσεων των άκρων.

την μορφή των δομικών στοιχείων που ανήκουν στα άκρα.

την αρθροκινηματική των αρθρώσεων των άκρων.

 

Ε. Γνώσεις σχετικά με Κορμό-Σπονδυλική Στήλη όσον αφορά:

την ανατομία του κορμού και της σπονδυλικής στήλης.

τη μορφή και την αλληλοεξάρτηση των διαφόρων δομικών στοιχείων που ανήκουν στις αρθρώσεις του κορμού και της Σ.Σ., όπως οι σύνδεσμοι της Σ.Σ., ο μεσοσπονδύλιος δίσκος, το διάφραγμα, το κοιλιακό τοίχωμα.

την αρθροκινηματική της Σ.Σ.

 

Εργαστήριο μυοσκελετικού συστήματος

- Παρατήρηση, εντόπιση, ψηλάφηση και περιγραφή όλων των οστών ή τμημάτων

τους που μπορεί να ψηλαφηθούν (επιφανειακά) στο σώμα.

Παρατήρηση, εντόπιση, ψηλάφηση και περιγραφή της μεσάρθριας γραμμής των Επιφανειακών αρθρώσεων και περιγραφή της οστεο-κινηματικής αυτών των αρθρώσεων.

Παρατήρηση, εντόπιση, ψηλάφηση και περιγραφή όλων των μυών ή τμημάτων τους στο ανθρώπινο σώμα.

Περιγραφή και πιθανή ψηλάφηση των περιφερικών και κεντρικών προσφύσεων των περισσοτέρων σκελετικών μυών στο ανθρώπινο σώμα.

Εργαστήρια Άνω Άκρα-Κάτω Άκρα και Κορμός-Σπονδυλική Στήλη Παρατήρηση, ψηλάφηση, εντόπιση και περιγραφή των παρακάτω:

Οστών ή τμημάτων αυτών που μπορούν να ψηλαφηθούν στα άκρα.. Μεσάρθριας γραμμής  και οστεοκινηματικής των αρθρώσεων των άκρων, μυών ή τμημάτων τους στα άκρα,

τενόντων, προσφύσεων, μυών κεντρικών ή περιφερικών, συνδέσμων, περιτονιών, ορογόνων θυλάκων, νεύρων και κυριοτέρων αγγείων των άκρων. Περιγραφή και επίδειξη των σκελετικών μυών των άκρων. Αξιολόγηση με ενεργητικές και παθητικές κινήσεις των αρθρώσεων από την πλευρά της ανατομικής. Παράγοντες που περιορίζουν τις κινήσεις.

 

      Παρατήρηση, περιγραφή, εντόπιση και ψηλάφηση:

Των οστών ή τμημάτων τους που μπορούν να ψηλαφηθούν στον κορμό και την ΣΣ.

Των μεσάρθριων γραμμών και της οστεοκινηματικής του κορμού και της Σ.Σ., των μυών ή τμημάτων τους στον κορμό και την Σ.Σ.

Γωνιομέτρηση των επιμέρους τμημάτων της Σ.Σ. (αυχενικό, θωρακικό και οσφυϊκό).

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 Διαλέξεις με τη χρήση διαφανειών και power point . Για το εργαστηριακό μέρος  εφαρμογές σε εκμαγεία, πίνακες και σκελετούς .

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Προφορικές και γραπτές εξετάσεις. Για το εργαστηριακό μέρος: εξετάσεις σε εκμαγεία, πίνακες και σκελετούς. Εκπόνηση ανατομικών εργασιών.

 

 

 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Άγιος Ε. Αλέξανδρος: Περιγραφική και Εφαρμοσμένη Ανατομική,

 Τα σπλάγχα, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1997

Sοbottα: At1as der Anatomie des Menschen, Παρισιάνος 1983

Field, Derek: "Anatomy, palpation and Surface Markings" D. Gregson, Ass., Beccles, Suffolk 1997.


 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΣΤΑΣΗ - ΚΙΝΗΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ώρες)

6 (3Θ, 3 Ε)

ΤΥΠΟΣ

Ειδικής Υποδομής

ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

7

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι ο φοιτητής να έχει αποκτήσει γνώσεις σχετικά με την ονοματολογία των θέσεων-στάσεων και κινήσεων του ανθρώπινου σώματος

να κατανοεί, παρατηρεί, καταγράφει και  αναλύει την φυσιολογική στάση –κίνηση, με στόχο να μπορεί να αναγνωρίζει αποτελεσματικά στο μέλλον τις διαφοροποιήσεις που προκύπτουν από τις διάφορες βλάβες ή τραυματισμούς και σχετίζονται με την παθολογική στάση- κίνηση-ισορροπία. Να συνδέει τις αρχές της Μηχανικής και Κινητικής των αρθρώσεων και μυών του σώματος σε σχέση με τις καθημερινές λειτουργικές δραστηριότητες του ανθρώπου.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στο τέλος του εξάμηνου αυτού ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει γνώσεις σχετικές με τη Εισαγωγή στην ανθρώπινη στάση – κίνηση

Επίπεδα, άξονες κίνησης, ονομασία – εύρος κινήσεων

Νευρομυϊκή βάση στάσης / κίνησης

Μυοσκελετική βάση στάσης / κίνησης

Αύξηση και Ανάπτυξη του ανθρώπινου οργανισμού.

Ανάπτυξη φυσιολογικών λειτουργικών προτύπων κίνησης

Προσανατολισμός και γνώση σώματος

Οργάνωση και εκτέλεση ανθρώπινης στάσης/ κίνησης-

Αρχές μηχανικής/ κινητικής

Ισορροπία

Δράση εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων διαμόρφωσης ανθρώπινης στάσης /κίνησης

Φυσιολογική βάδιση

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Για το θεωρητικό μέρος:

Διαλέξεις με τη χρήση διαφανειών και video.· Αναθέσεις εργασιών με επιλεγμένα θέματα

Για το εργαστηριακό μέρος: Eργαστηριακές  ασκήσεις φοιτητών σε ομάδες

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Για το θεωρητικό μέρος: Με γραπτές εξετάσεις

Για το εργαστηριακό μέρος: Προφορικές εξετάσεις βασισμένες στην αρχή : πρόβλημα προς λύση σε μικρές ομάδες φοιτητών. Στην τελική βαθμολογία συνεκτιμάται η τυχόν ανάθεση και παρουσίαση εργασιών καθώς και η συνολική εικόνα του κάθε φοιτητή κατά την διάρκεια του μαθήματος.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Cech-Martin (1995), “Functional Movement development Across the Life Span”, London Saunders

Knudson-Morrison(1997), “Qualitative Analysis of Human Movement” London Human Kinetics

S.Klein-Vogelbach (1995), “Λειτουργική κινητική’, Σιώκης

Trew-Everett(1995), “Human movement”, London C.Livingstone

Allard-Stokes-Blanchi(1995), “Three- Dimentional Analysis   of Human Movement” London Human Kineticts

A.Shumway-Cook-M.Wodlacott(1995), “Motor Control”, London W&W

M.Feldenkrais(1985) “Body and Mature behavior”, U.S I.N.C

B. Durward- Baer- Rowe(1997),Functional human movement. Measurement and Analysis, London Butterworth Heinemann 

 


 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ

 Α΄

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ώρες)

3 (2Θ, 1Ε)

ΤΥΠΟΣ

 Γενικής Υποδομής

ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

 4

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Οι κύριοι στόχοι του μαθήματος είναι οι εξής:

Να παρουσιασθούν οι βασικές μέθοδοι της Περιγραφικής και Επαγωγικής Στατιστικής, καθώς και οι εφαρμογές της Βιοπληροφορικής  τόσο στην έρευνα που γίνεται σε θέματα φυσιοθεραπευτικής παρέμβασης όσο και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στα σύγχρονα φυσικοθεραπευτήρια.

Να αφομοιωθούν οι παραπάνω μέθοδοι με την ανάπτυξη μελετών περίπτωσης (case studies) που θα προσεγγίζουν <<ρεαλιστικές>> καταστάσεις και θα υλοποιούνται μέσα στο πλαίσιο του στατιστικού σχεδιασμού και της βέλτιστης αξιοποίησης των στατιστικών δεδομένων.

Να χρησιμοποιηθούν τα απαραίτητα <<εργαλεία>> των νέων τεχνολογιών για την καταγραφή και τη στατιστική ανάλυση βιολογικών δεδομένων, καθώς και το ειδικό λογισμικό που διατίθεται για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η βασική θεματολογία του μαθήματος είναι η εξής:

Εισαγωγή: Η επιστημονική γνώση και η έρευνα, δεοντολογία που διέπει τη διεξαγωγή μιας έρευνας, διατύπωση προβλήματος και ερευνητικών υποθέσεων.

Μέθοδοι συλλογής και πινακοποίησης δεδομένων: Μέθοδοι δειγματοληψίας, Τεχνικές δόμησης ερωτηματολογίων, Σχεδιασμός πειραματισμών, Μετρήσεις και αξιολογήσεις, Έμμεσες πηγές συλλογής στατιστικών στοιχείων, Κωδικοποίηση και εισαγωγή δεδομένων σε αρχεία δεδομένων.

Ταξινόμηση και παρουσίαση στατιστικών δεδομένων: Στατιστικοί πίνακες και διαγράμματα, Στατιστικά μέτρα.

Στοιχεία θεωρίας Πιθανοτήτων-Μεταβλητές-Θεωρητικές Κατανομές: Ορισμοί και κανόνες πιθανοτήτων, Τυχαίες μεταβλητές, Κατανομές πιθανοτήτων, Μέτρα Τυχαίων Μεταβλητών, Διωνυμική κατανομή, Κατανομή Poisson, Κανονική κατανομή, Παράγωγες θεωρητικές κατανομές.

Ανάλυση στατιστικών δεδομένων: Σημειακή εκτίμηση, Εκτίμηση διαστήματος, Εύρεση διαστημάτων εμπιστοσύνης, Σφάλμα δειγματοληψίας και μέγεθος δείγματος, Διαδικασίες ελέγχου υποθέσεων, Κριτικές τιμές, Σφάλματα, Ανάλυση συχνοτήτων, Έλεγχος ανεξαρτησίας, Έλεγχος ομοιογένειας, Απλή παλινδρόμηση και συσχέτιση, Πολλαπλή παλινδρόμηση και συσχέτιση, Ανάλυση διακύμανσης ως προς μια κατεύθυνση και ως προς πολλές κατευθύνσεις, Μη παραμετρικοί έλεγχοι υποθέσεων.

Στατιστικός σχεδιασμός εμπειρικής έρευνας: Βασικές αρχές πειραματικού σχεδίου, Αξιοπιστία-Εγκυρότητα-Αντικειμενικότητα, Πρακτική και στατιστική σημαντικότητα, Σύνταξη ερευνητικού πρωτοκόλλου.

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Θεωρία: Διαλέξεις με χρήση διαφανειών

Εργαστήριο: Ανάπτυξη τελετών περίπτωσης με πραγματικά δεδομένα, από συνήθη θέματα στους τομείς φυσικοθεραπευτικής έρευνας και πράξης, μέσα στο πλαίσιο του στατιστικού σχεδιασμού και της βέλτιστης αξιοποίησης των στατιστικών δεδομένων. Η υλοποίηση όλων των παραπάνω γίνεται με χρήση H/Y και του στατιστικού πακέτου EXCEL

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Για το θεωρητικό μέρος: Με γραπτές εξετάσεις Για το εργαστηριακό μέρος: εξετάσεις σε Η/Υ

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

L. Lebart (2002). Techniques de la description Statistique. PARIS: DUNOD.

J. Fenelay (2003). Statistique et informatique appliqués. PARIS: DUNOD.

ΚαρολίδηςΞαρχάκος (2000). Excel Θεωρία – συναρτήσεις – εφαρμογές. ΑΘΗΝΑ: ΑΒΑΚΑΣ.

Σαχίνη – Καρδάση (2000). Μεθοδολογία έρευνας στο χώρο της Υγειάς. ΑΘΗΝΑ: ΒΗΤΑ. 

 


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ

Α΄

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ώρες)

2 (2Θ)

ΤΥΠΟΣ

Γενικής Υποδομής

ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

 3

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι ο φοιτητής να έχει αποκτήσει γνώσεις σχετικά με τις νοσολογικές οντότητες, τα βασικά αίτια τους , και  τις μεθόδους κλινικής εξέτασης κάθε συστήματος.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κλινική σημειολογία των νόσων. Γενικές αιτίες, κλινική εξέταση , βασικές διαγνωστικές και θεραπευτικές

μέθοδοι.  Βασικές θεωρητικές γνώσεις που αφορούν την  παθολογία των εμμόρφων στοιχείων του  αίματος (ερυθρά, λευκά, αιμοπετάλια) και του πλάσματος. Εκτίμηση αρρώστου με αιματολογικά προβλήματα.

Βασικές θεωρητικές

γνώσεις παθολογοανατομίας,  παθοφυσιολογίας και παθολογίας των νοσημάτων . Γνώσεις

που αφορούν την παθολογία και τις νεώτερες απόψεις και θεωρίες για αυτοάνοσα νοσήματα, αλλεργικά σύνδρομα, λοιμώδη νοσήματα., δερματολογικά νοσήματα..

Νοσήματα πεπτικού συστήματος , αναπνευστικού και κυκλοφορικού συστήματος ,    ενδοκρινών-εξωκρινών αδένων ,   και  αισθητηρίων οργάνων,  μεταβολικά νοσήματα . Νεοπλάσματα.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαλέξεις με χρήση εποπτικών μέσων διδασκαλίας.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Γραπτές τελικές εξετάσεις. Αναθέσεις εργασιών.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1)CECIL  ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ, Εκδόσεις Λίτσας ,1989

2)Γαρδίκα Κ. Δ. –Ειδική Νοσολογία _ Εκδόσεις Παρισιάνος Γρ.

3)Παυλάτου Μ. –Ανοσολογία .Εκδόσεις Λίτσας.


 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ

Α΄

ΔΙΑΡΚΕΙΑ(ώρες)

2 (2Θ )

ΤΥΠΟΣ

ΓΥ   (ΔΟΝΑ)

ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

3

 

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

       Η εξοικείωση των σπουδαστών με έννοιες της Ψυχολογίας της Υγείας που σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματός τους, όπως η έννοια της υγείας και η συμπεριφορά που σχετίζεται με αυτήν, η επικοινωνία με τους ασθενείς και η ψυχολογική φροντίδα τους.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υγεία και αρρώστια

Υγεία και προληπτική συμπεριφορά

Η γνωστική αναπαράσταση της αρρώστιας

Στρες και παρέμβαση στην κρίση

Φάσεις στην εξέλιξη της χρόνιας αρρώστιας

Ο άρρωστος που πεθαίνει

Επικοινωνία με τον άρρωστο

Το νοσηλευόμενο παιδί

Επαγγελματική εξουθένωση

 ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 Διάλεξη με την προβολή διαφανειών. Διάλογος

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Γραπτές εξετάσεις

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Καλαντζή-Αζίζι,Αν. (1999). Εφαρμοσμένη Κλινική Ψυχολογία στο χώρο της Υγείας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Παπαδάτου,Δ. & Αναγωστόπουλος,Φ. (1997). Η Ψυχολογία στο χώρο της Υγείας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Παπαϊωάννου-Σταυροπούλου,Ντ. (1996). Στου πόνου τη γυάλινη πίστα συνάντησα το πρόσωπο. Αθήνα: Εκδόσεις Ακρίτας.

Τσιάντης,Γ. & Μανωλόπουλος,Σ. (1987). Σύγχρονα Θέματα Παιδοψυχιατρικής, τόμος Α,Β,Γ. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη.

 


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ

Α΄

ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ώρες)

2 (2Θ, 2Ε)

ΤΥΠΟΣ

ΓΥ     (ΔΟΝΑ)

ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS

5

 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι ο φοιτητής να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει επείγουσες καταστάσεις στα ευρύτερα πλαίσια της άσκησης του επαγγέλματος του, αλλά και σε άλλες δραστηριότητες. Προσπάθεια να σωθεί μία ζωή. Ανακούφιση από τον πόνο. Ηθική συμπαράσταση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στο τέλος του εξάμηνου αυτού ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει γνώσεις σχετικές με το σκοπό των Α' Βοηθειών. Κακώσεις από μηχανικά αίτια, εκδορά, τροχαίες κακώσεις. Δάγκωμα,  δηλητηριάσεις. Κακώσεις από φυσικά αίτια: θερμότητα, έγκαυμα, θερμοπληξία, κακώσεις ψύχους, κρυοπαγήματα, κεραυνοπληξία, πνιγμός, πνιγμονή. Παθολογικές καταστάσεις: Λιποθυμία, σοκ, απώλεια συνείδησης, κώμα, εγκεφαλικό επεισόδιο, επιληψία, σπασμοί, πυρετός, αλλεργικό σοκ, ρινορραγία, αιμόπτυση. Νάρθηκες, μεταφορά αρρώστων.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαλέξεις με τη χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων διδασκαλίας.  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Γραπτές εξετάσεις, παράδοση και παρουσίαση εργασιών.

 

 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Πρώτες βοήθειες Αθαν. Μπέλλου

Πρώτες βοήθειες Ιατρ. Εκδ. ΛΙΤΣΑΣ

Υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας Έκδοση Υπουρ. Υγείας 1992.

Επείγουσα βοήθεια & μεταφορά του τραυματία και του ασθενούς, Αμερικανική

Ακαδημία Ορθοπεδικών Χειρουργών

 

Πρώτες βοήθειες Κων/νου Τσόχα & Αγ. Πετρίδη