ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

by Γραμματεία Τμήματος

Η εξέταση του εργαστηρίου ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ θα πραγματοποιηθούν την ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 και ώρες 16.00 ,16.30, 17.00 17.30 οι πρωτοετείς.

Τα παλαιότερα έτη όλαι μαζί στις 17.00μ.μ