ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

by Γραμματεία Τμήματος

Το εργαστήριο  του μαθήματος Υγιεινή- Επιδημιολογία  θα εξεταστεί την Τρίτη  7/6/22 τις εξής ώρες:

  • 13:00-13:30 για επίθετα Α-Λ και αλλοδαπούς (φοιτητές εγγεγραμμένους με λατινικούς χαρακτήρες)
  • 13:30-14:00 για επίθετα Μ-Ω.

Το εργαστήριο  του μαθήματος Μεθοδολογία της έρευνας στις επιστήμες Υγειας θα εξεταστεί την Τετάρτη  8/6/22 τις εξής ώρες:

  • 12:00-12:30 για επίθετα Α-Λ και αλλοδαπούς (φοιτητές εγγεγραμμένους με λατινικούς χαρακτήρες)
  • 12:30-13:00 για επίθετα Μ-Ω.

Παρακαλούνται οι φοιτητές του Παλαιού προγράμματος σπουδών που δεν μπόρεσαν να δηλώσουν το μάθημα για λόγους συστημικούς, να προσέλθουν κανονικά στις εξετάσεις του μαθήματος.

Δρ. Ιωάννα Π. Χατζηπροδρομίδου 

Επιδημιολόγος