ΤΕΛΕΤΗ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

by Γραμματεία Τμήματος

Η τελετή καθομολόγησης του τμήματος Φυσικοθεραπείας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022.

Στην τελετή θα συμμετέχουν οι φοιτητές οι οποίοι κατέθεσαν αίτηση ορκωμοσίας μέχρι την 25η Μαϊου 2022 και έλαβαν (ή θα λάβουν τις επόμενες μέρες Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών).