ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

by Γραμματεία Τμήματος

Τα μαθήματα του κ. Ιακωβίδη Πάρη (βιολογική Μηχανική) δεν θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 13/5/2022 λόγω ασθένειας του καθηγητή. Θα γίνει αναπλήρωση των μαθημάτων.