ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΓΙΕΙΝΗ-ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

by Γραμματεία Τμήματος

Αύριο Τρίτη 10/05/2022, η θεωρία και το  εργαστήριο του μαθήματος Υγιεινή-Επιδημιολογία, αναβάλλονται λόγω συμμετοχής της διδάσκουσας στη Συνέλευση της Κοσμητείας.

 

Ιωάννα Χατζηπροδρομίδου-Αποστόλου