Αίτηση Ορκωμοσίας

by Γραμματεία Τμήματος

Καλούνται όλοι οι φοιτητές του τμήματος που ολοκλήρωσαν τις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις το Χειμερινό εξάμηνο 2021-2022 (εξεταστική περίοδος ΧΕ ή πρακτική άσκηση) να καταθέσουν στην γραμματεία την συνημμένη αίτηση με την Βεβαίωση Απογραφικού Δελτίου , το Απογραφικό Δελτίο και την ΥΔ .

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στην γραμματεία μέχρι την Τετάρτη 25/5/2022 προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία για την έκδοση Βεβαιώσεων Περάτωσης Σπουδών και να οργανωθεί η Ορκωμοσία.

ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

Βεβαίωση Απογραφικού Δελτίου

Απογραφικό Δελτίο

Υπεύθυνη Δήλωση

 

Υποσημείωση : Αιτήσεις θα καταθέσουν και οι φοιτητές που είχαν στείλει email στην γραμματεία και ζητούσαν βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών (χωρίς να συμπληρώσουν τα ζητούμενα δικαιολογητικά)