Αίτηση έγκρισης Πρακτικής Άσκησης

by Γραμματεία Τμήματος

Καλούνται οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει την πρακτική τους άσκηση να καταθέσουν στην γραμματεία μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/5/2022 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την επισυναπτόμενη Αίτηση έγκρισης πρακτικής άσκησης

2) Συμπληρωμένο το Βιβλιάριο Πρακτικής Άσκησης

3) Βεβαίωση εργοδότη για το διάστημα πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης 

4) Αντίγραφο της Αρχικής Σύμβασης πρακτικής άσκησης

 

Αίτηση έγκρισης πρακτικής άσκησης

 

Τα δικαιολογητικά δύναται να αποσταλούν στην γραμματεία ταχυδρομικά ή με courier στην διεύθυνση:

Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΔΙΠΑΕ

Σίνδος ΤΚ 57400

τηλ.2310013803